In M.Of. nr. 464 din data de 26 iunie 2015 a fost publicata Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice.

Legea va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia prevederilor privind constituirea comisiilor de insolventa la nivel central si teritorial, care au intrat in vigoare la data de 29 iunie 2015.

DOMENIUL DE APLICARE

Potrivit Legii, procedurile de insolventa se vor aplica debitorului persoana fizica ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre acesta a unei intreprinderi si care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii generale:

 • are domiciliul, resedinta sau resedinta obisnuita de cel putin 6 luni anterior depunerii cererii in Romania;
 • este in stare de insolventa si nu exista o probabilitate rezonabila de a redeveni, intr-o perioada de maximum 12 luni, capabil sa-si execute obligatiile astfel cum au fost contractate, cu mentinerea unui nivel de trai rezonabil pentru sine si pentru persoanele pe care le are in intretinere;
 • cuantumul total al obligatiilor sale scadente este cel putin egal cu o valoare-prag in cuantum de 15 salarii minime pe economie (i.e. 15.750 RON, incepand cu data de 1 iulie 2015).

Procedurile de insolventa prevazute de Lege nu se vor aplica debitorului persoana fizica:

 • in cazul caruia a fost inchisa, din motive ce ii sunt imputabile, o procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor, o procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active sau o procedura simplificata de insolventa cu mai putin de 5 ani anterior formularii unei noi cereri de deschidere a procedurii insolventei;
 • care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de evaziune fiscala, a unei infractiuni de fals sau a unei infractiuni intentionate contra patrimoniului prin nesocotirea increderii;
 • care a fost concediat in ultimii 2 ani din motive ce ii sunt imputabile;
 • care, desi apt de munca si fara un loc de munca sau alte surse de venit, nu a depus diligenta rezonabila necesara pentru a-si gasi un loc de munca sau care a refuzat, in mod nejustificat, un loc de munca propus sau o alta activitate aducatoare de venit;
 • care a acumulat datorii noi, prin cheltuieli voluptuare in timp ce stia sau ar fi trebuit sa stie ca este in stare de insolventa;
 • care a determinat sau a inlesnit ajungerea in stare de insolventa, cu intentie sau din culpa grava;
 • care la data formularii cererii de deschidere a unei proceduri de insolventa, potrivit Legii, are deja deschisa o alta procedura de insolventa.

FORMELE PROCEDURII DE INSOLVENTA

Procedurile de insolventa reglementate de Lege sunt:

 • procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor;
 • procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active;
 • procedura simplificata de insolventa.

O prima procedura reglementata de lege este una administrativa, bazata pe un plan de rambursare a datoriilor. In ipoteza in care debitorul considera ca se afla intr-o stare de insolventa, deoarece nu dispune de lichiditati pentru plata datoriilor scadente, iar termenul de plata a datoriilor a fost depasit cu mai mult de 90 zile, dar situatia financiara a acestuia nu este iremediabil compromisa, acesta poate solicita comisiei de insolventa deschiderea procedurii insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor.

Deschiderea procedurii judiciare de insolventa prin lichidarea activelor debitorului se dispune de instanta judecatoreasca competenta, la cererea debitorului, oricaruia dintre creditori sau tuturor creditorilor. Procedura poate fi solicitata de debitor in urmatoarele ipoteze:

 • daca situatia sa financiara este iremediabil compromisa;
 • daca cererea sa de deschidere a procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor a fost respinsa de comisia de insolventa, cu propunerea de deschidere a procedurii judiciare de insolventa prin lichidare de active;
 • daca niciun plan de rambursare nu a fost aprobat sau, dupa caz, confirmat de instanta judecatoreasca;
 • daca planul de rambursare nu poate fi adus la indeplinire din motive ce nu ii sunt imputabile.

Procedura simplificata de insolventa poate fi accesata de orice persoana fizica care se afla in stare de insolventa si care indeplineste conditiile generale cerute de Lege, cu exceptia cerintei privind suma totala a datoriilor care trebuie sa fie de cel mult 10 salarii minime pe economie (i.e. 10.500 RON, incepand cu data de 1 iulie 2015), precum si urmatoarele conditii speciale:

 • nu are bunuri sau venituri urmaribile; si
 • are peste varsta standard de pensionare sau si-a pierdut total sau cel putin jumatate din┬ácapacitatea de munca.

Cererea privind aplicarea procedurii simplificate de insolventa se depune la comisia de insolventa care, daca apreciaza ca debitorul intruneste conditiile pentru aplicarea acestei proceduri, sesizeaza instanta competenta in vederea constatarii indeplinirii acestor conditii.

Inceperea, derularea si incetarea celor trei proceduri de insolventa sunt reglementate in mod detaliat de catre Lege.

ORGANELE CARE APLICA PROCEDURA DE INSOLVENTA

Potrivit reglementarii, organele care aplica procedura de insolventa sunt urmatoarele: comisia de insolventa, administratorul procedurii, instantele judecatoresti si lichidatorul. Acestea au obligatia asigurarii efectuarii cu celeritate a actelor si operatiunilor prevazute de Lege, precum si realizarea, in conditiile legii, a drepturilor si obligatiilor debitorului si ale creditorilor.

Atributiile si competentele organelor responsabile cu aplicarea procedurii de insolventa sunt reglementate in mod detaliat in cadrul Legii.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article