In M.Of. nr. 15 din data de 6 ianuarie 2017 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Potrivit Hotararii, incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat va creste de la 1.250 lei/luna la 1.450 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte adaosuri si este stabilita in medie pentru un program complet de lucru de 166 de ore pe luna in anul 2017, ceea ce echivaleaza cu 8,735 RON/ora.

Urmarind evolutia salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in ultimii 2 ani, se poate observa o crestere semnificativa. Daca la data de 1 ianuarie 2015 era stabilit un salariu de baza minim brut de 975 lei/luna, crescand pana la 1.050 lei in luna mai a aceluiasi an, incepand cu data de 1 mai 2016 a fost inregistrata prima crestere majora din ultimii ani, respectiv cu 200 de lei.

Hotararea prevede in continuare sanctionarea angajatorilor care stabilesc salariul de baza sub 1.450 lei/luna. Astfel, nerespectarea dispozitiilor legale privind salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 2.000 lei. Sanctiunea se aplica pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel minim, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune. Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

Potrivit informatiilor statisice Eurostat, in ianuarie 2016 Romania se situa pe locul 4 in topul tarilor cu nivelul cel mai scazut al salariului minim. In continuare exista diferente considerabile intre nivelul salariului minim la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, cel mai ridicat nivel al salariului minim fiind inregistrat in Luxembourg.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article