In M.Of.  nr.  840 din  data de 7 decembrie 2009  a fost publicata Hotararea Guvernului nr.  1482 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare “A.N.R.M.A.P.”).

Modificarile  vizeaza elemente de tip organizatoric, suprimandu-se unele structuri si creandu-se altele.

Astfel, prin actul modificator este desfiintata Directia generala analize si dezvoltare  operationala,  o parte dintre atributiile acesteia fiind preluate de Directia generala politici, reglementare si analiza.

In mod similar, Departamentul strategii si comunicare devine Departamentul de comunicare si relatii publice. La nivelul acestuia din urma, se modifica dispozitiile  referitoare la modalitatea de angajare a personalului. Astfel,  Departamentul de comunicare si relatii publice functioneaza ca directie si se incadreaza cu personal contractual, eliminandu-se mentiunea referitoare la incadrarea exclusiv pe baza de concurs.

Directia economico-administrativa a fost eliminata din structura A.N.R.M.A.P., divizandu-se in Serviciul financiar  – contabilitate si Serviciul administrativ, ambele sub directa coordonare a secretarului general.

Asadar, in prezent, in subordinea presedintelui A.N.R.M.A.P. functioneaza:

  •  Directia generala politici, reglementare si analiza;
  •  Directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare;
  •  Cabinetul presedintelui;
  •  Departamentul de comunicare si relatii publice;
  •  Serviciul juridic si resurse umane;
  •  Compartimentul audit intern;
  •  Serviciul financiar-contabilitate;
  •  Serviciul administrativ.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article