In M.Of.  nr.  840 din  data de 7 decembrie 2009  a fost publicata Hotararea Guvernului nr.  1482 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare “A.N.R.M.A.P.”).

Modificarile  vizeaza elemente de tip organizatoric, suprimandu-se unele structuri si creandu-se altele.

Astfel, prin actul modificator este desfiintata Directia generala analize si dezvoltare  operationala,  o parte dintre atributiile acesteia fiind preluate de Directia generala politici, reglementare si analiza.

In mod similar, Departamentul strategii si comunicare devine Departamentul de comunicare si relatii publice. La nivelul acestuia din urma, se modifica dispozitiile  referitoare la modalitatea de angajare a personalului. Astfel,  Departamentul de comunicare si relatii publice functioneaza ca directie si se incadreaza cu personal contractual, eliminandu-se mentiunea referitoare la incadrarea exclusiv pe baza de concurs.

Directia economico-administrativa a fost eliminata din structura A.N.R.M.A.P., divizandu-se in Serviciul financiar  – contabilitate si Serviciul administrativ, ambele sub directa coordonare a secretarului general.

Asadar, in prezent, in subordinea presedintelui A.N.R.M.A.P. functioneaza:

  •  Directia generala politici, reglementare si analiza;
  •  Directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare;
  •  Cabinetul presedintelui;
  •  Departamentul de comunicare si relatii publice;
  •  Serviciul juridic si resurse umane;
  •  Compartimentul audit intern;
  •  Serviciul financiar-contabilitate;
  •  Serviciul administrativ.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article