In M.Of.  nr.  840 din  data de 7 decembrie 2009  a fost publicata Hotararea Guvernului nr.  1482 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare “A.N.R.M.A.P.”).

Modificarile  vizeaza elemente de tip organizatoric, suprimandu-se unele structuri si creandu-se altele.

Astfel, prin actul modificator este desfiintata Directia generala analize si dezvoltare  operationala,  o parte dintre atributiile acesteia fiind preluate de Directia generala politici, reglementare si analiza.

In mod similar, Departamentul strategii si comunicare devine Departamentul de comunicare si relatii publice. La nivelul acestuia din urma, se modifica dispozitiile  referitoare la modalitatea de angajare a personalului. Astfel,  Departamentul de comunicare si relatii publice functioneaza ca directie si se incadreaza cu personal contractual, eliminandu-se mentiunea referitoare la incadrarea exclusiv pe baza de concurs.

Directia economico-administrativa a fost eliminata din structura A.N.R.M.A.P., divizandu-se in Serviciul financiar  – contabilitate si Serviciul administrativ, ambele sub directa coordonare a secretarului general.

Asadar, in prezent, in subordinea presedintelui A.N.R.M.A.P. functioneaza:

  •  Directia generala politici, reglementare si analiza;
  •  Directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare;
  •  Cabinetul presedintelui;
  •  Departamentul de comunicare si relatii publice;
  •  Serviciul juridic si resurse umane;
  •  Compartimentul audit intern;
  •  Serviciul financiar-contabilitate;
  •  Serviciul administrativ.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article