In M.Of.  nr.  840 din  data de 7 decembrie 2009  a fost publicata Hotararea Guvernului nr.  1482 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare “A.N.R.M.A.P.”).

Modificarile  vizeaza elemente de tip organizatoric, suprimandu-se unele structuri si creandu-se altele.

Astfel, prin actul modificator este desfiintata Directia generala analize si dezvoltare  operationala,  o parte dintre atributiile acesteia fiind preluate de Directia generala politici, reglementare si analiza.

In mod similar, Departamentul strategii si comunicare devine Departamentul de comunicare si relatii publice. La nivelul acestuia din urma, se modifica dispozitiile  referitoare la modalitatea de angajare a personalului. Astfel,  Departamentul de comunicare si relatii publice functioneaza ca directie si se incadreaza cu personal contractual, eliminandu-se mentiunea referitoare la incadrarea exclusiv pe baza de concurs.

Directia economico-administrativa a fost eliminata din structura A.N.R.M.A.P., divizandu-se in Serviciul financiar  – contabilitate si Serviciul administrativ, ambele sub directa coordonare a secretarului general.

Asadar, in prezent, in subordinea presedintelui A.N.R.M.A.P. functioneaza:

  •  Directia generala politici, reglementare si analiza;
  •  Directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare;
  •  Cabinetul presedintelui;
  •  Departamentul de comunicare si relatii publice;
  •  Serviciul juridic si resurse umane;
  •  Compartimentul audit intern;
  •  Serviciul financiar-contabilitate;
  •  Serviciul administrativ.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article