In M.Of. nr. 215 din data de 3 aprilie 2009 a fost publicata Hotararea de Guvern  nr.  370/2009  pentru modificarea  si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice  si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.660/2006.

Modificarile vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

  •  procedura de reinnoire a inregistrarii in SEAP;
  •  cuantumul tarifului de participare;
  •  tariful de acces;
  •  nerespectarea obligatiei de utilizare a mijloacelor electronice.

Reinnoirea inregistrarii in SEAP

Procedura de reinnoire a inregistrarii in SEAP a autoritatilor contractantesi a operatorilor economici cuprinde urmatoarele etape:

  •  transmiterea unei cereri de reinnoire a inregistrarii; cererea va fi transmisa operatorului SEAP, prin mijloace electronice, utilizanduse formularul de reinnoire publicat in SEAP;
  •  transmiterea prin mijloace electronice de catre operatorul SEAP a certificatului digital de reinnoire a  inregistrarii  si a instructiunilor de utilizare a acestuia.

Tariful de participare

Cuantumul tarifului de participare achitat de operatorii economici pentru a participa la  orice tip de procedura de atribuire aplicata integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitatia electronica ca fazafinala a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, s-a majorat de la maximum 20 de lei la maximum 40 de lei.

Tariful de acces

Toate autoritatile contractante inregistrate in SEAP vor avea obligatia de a plati operatorului SEAP un tarif de acces in sistem in cuantum de 2.500 lei/an, indiferent de numarul si tipul procedurilor de atribuire derulate de fiecare autoritate prin mijloace electronice in SEAP.

Operatorul SEAP are obligatia de a emite decizia titlu de creanta si factura pentru tariful de acces pana la data de 15 ianuarie a anului pentru care se datoreaza tariful de acces. Autoritatile contractante au obligatia de a plati tariful de acces in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii titlului de creanta.

Pentru utilizarea SEAP in primul semestru al anului 2009, autoritatile contractante nu datoreaza tariful de acces. Pentru utilizarea sistemului in al doilea semestru al anului 2009, autoritatile contractante  inregistrate vor achita operatorului SEAP un tarif de acces  in  cuantum de 1.500 lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata, potrivit legii.

Totodata, autoritatile contractante care se inregistreaza in SEAP in cursul unui an datoreaza un tarif de acces  in sistem aferent anului  in care au efectuat inregistrarea in cuantum de 2.500 lei.

Nerespectarea obligatiei de utilizare a mijloacelor electronice

Nerespectarea de catre autoritatile contractante a obligatiei de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe,  intr-un procent de cel putin 20% din valoarea totala a achizitiilor publice efectuate  in cursul anului respectiv, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 35.000 lei.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article