In M.Of. nr. 259 din data de 21 aprilie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991, prin care au fost adoptate o serie de masuri in vederea imbunatatirii procedurii de redobandire sau acordare a cetateniei romane fostilor cetateni romani sau descendentilor acestora pana la gradul  III.

Masurile vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

  •  conditiile pentru redobandirea sau acordarea cetateniei;
  •  solutionarea cererilor de acordare sau redobandire a cetateniei.

Conditiile pentru redobandirea sau acordarea cetateniei

Fostii cetateni romani care au dobandit cetatenia romana prin nastere sau prin adoptie si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicata fara voia lor, precum si descendentii acestora pana la gradul III, pot redobandi sau li se poate acorda cetatenia romana, la cerere, cu pastrarea cetateniei straine  si stabilirea domiciliului  in  tara sau cu mentinerea acestuia in strainatate.

In acest scop, solicitantul trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

  •  sa dovedeasca, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fatade statul roman,  sa  nu  intreprinda sau  sa  sprijine actiuni  impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale  si  sa declare ca nici  intrecut nu a intreprins asemenea actiuni;
  •  sa fi implinit varsta de 18 ani;
  •  sa fie cunoscut cu o buna comportare  si sa nu fi fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman.

Prin urmare, pentru aceasta categorie de persoane  – fostii cetateni romani si descendentii acestora pana la gradul III  – nu mai este necesara indeplinirea conditiei referitoare la cunoasterea limbii romane si la posedarea de notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca.

Totodata, pentru aceasta categorie de persoane a fost  eliminata  si conditia referitoare la  depunerea cererii de redobandire ori acordare a cetateniei romane dupa implinirea unui termen de 4 ani de la momentul obtinerii dreptului de  sedere, cererea putand fi depusa imediat dupa obtinerea dreptului de sedere.

Solutionarea cererilor de acordare sau redobandire a cetateniei

Cererile de acordare sau redobandire a cetateniei romane formulate de fostii cetateni romani sau de descendentii acestora pana la gradul III sunt inregistrate la secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetatenie.

Presedintele Comisiei pentru cetatenie dispune prin rezolutie:

  •  solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la  indeplinirea conditiilor mai sus mentionate;
  •  in cazul  in care se constata lipsa unor documente necesare solutionarii cererii, completarea dosarului, in termen de cel mult doualuni, sub sanctiunea respingerii cererii ca nesustinuta;
  •  fixarea termenului la care Comisia va verifica  indeplinirea conditiilor necesare acordarii sau redobandirii cetateniei romane, termen ce nu va depasi 5 luni de la data inregistrarii cererii.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article