In M.Of. nr. 186 din data de 25 martie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala, prin care au fost adoptate o serie de masuri destinate persoanelor afectate de efectele imediate ale crizei economice, respectiv persoanelor care  si-au pierdut deja locul de munca sau care sunt supuse acestui risc.

Masurile vizeaza in principal urmatoarele aspecte:

  •  prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj;
  •  scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale;
  •  infiintarea comitetelor sectoriale.

Prelungirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj

Persoanele ale caror raporturi de munca sau de serviciu  inceteaza dupaintrarea  in vigoare a O.U.G nr. 28/2009, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009, vor beneficia de o prelungire cu 3 luni a perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilite in conditiile legii. Totodata, pentru somerii care beneficiaza deja de indemnizatie de somaj, perioada de acordare se prelungeste cu 3 luni, de la data pana la care a fost stabilit dreptul respectiv.

Scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale

Pe durata  intreruperii temporare a activitatii angajatorului, pentru o perioada de pana la 3 luni, angajatorul si salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale, fara a fi afectata calitatea de asigurat a acestora.

Mai mult decat atat, indemnizatiile de minimum 75% din salariul de bazacorespunzator locului de munca ocupat, de care beneficiaza salariatii, pe durata  intreruperii temporare a activitatii angajatorului, nu sunt incluse in veniturile salariale  si nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 3 luni in anul 2009.

Infiintarea comitetelor sectoriale

Comitetele sectoriale sunt institutii de dialog social de utilitate publica, cu personalitate juridica,  care vor fi  organizate la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de munca unic la nivel national in vigoare.  La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui unsingur comitet sectorial.

Pentru infiintarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel putin doua organizatii, una patronala si una sindicala, de tip federativ  si reprezentative la nivelul ramurii  pentru care se  infiinteazarespectivul comitet.

Din  structura  comitetelor sectoriale  pot face  parte reprezentanti ai ministerelor  si ai autoritatilor de reglementare, precum  si reprezentanti ai asociatiilor profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.

Principalele atributii ale comitetelor sectoriale includ printre altele:

  •  participarea  la elaborarea strategiilor nationale  si sectoriale  in domeniul formarii profesionale;
  •  participarea la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea si certificarea competentelor;
  •  participarea la dezvoltarea  si actualizarea, sub coordonarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, a calificarilor aferente sectoarelor din care fac parte;
  •  incurajarea  si stimularea participarii organizatiilor  si persoanelor la formarea profesionala continua si la invatamantul profesional si tehnic;
  •  acordarea de consultanta in domeniul ocuparii  si formarii profesionale a fortei de munca, partenerilor sociali.

Legea nr. 132/1999 privind  infiintarea, organizarea  si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare,  inclusiv completarile aduse prin O.U.G. nr. 28/2009, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article