In M.Of.  nr.  453 din  data de  2 iulie 2010 a fost publicata Legea  nr. 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1)  si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor  in relatia cu consumatorii  si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor.

Sanctiuni contraventionale

Legea modifica limitele sanctiunilor contraventionale, astfel:

  •  de la amenda cuprinsa intre 3.000 de lei si 30.000 lei, la amenda cuprinsa intre 5.000 si 50.000 de lei, pentru utilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte;
  •  de la amenda cuprinsa intre 6.000 de lei si 60.000 lei, la amenda cuprinsa intre 10.000 si 100.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor dispuse prin:
    •    ordinul  emis de conducatorul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, sau
    •    decizia emisa de conducatorii unitatilor cu personalitate juridicadin subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article