In M.Of. nr. 474 din data de 30 iunie 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 si pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

Inter alia, principalele modificari ale Legii concurentei vizeaza:

 • practicile anticoncurentiale;
 • concentrarile economice;
 • organizarea Consiliului Concurentei;
 • procedura de examinare preliminara, de investigare si de adoptare a deciziilor.

PRACTICILE ANTICONCURENTIALE

O prima modificare vizeaza eliminarea din categoria practicilor interzise de Legea concurentei a anumitor intelegeri anticoncurentiale si a anumitor practici abuzive savarsite de intreprinderile care detin o pozitie dominanta. In acest sens sunt eliminate:

 • intelegerile constand in participarea cu oferte trucate la licitatii, intelegerile care elimina de pe piata alti concurenti, limiteaza sau impiedica accesul pe piata si libertatea exercitarii concurentei de catre alte intreprinderi, precum si intelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde catre anumite intreprinderi fara o justificare rezonabila;
 • practicile intreprinderilor care detin o pozitie dominanta constand in aplicarea unor preturi excesive sau a unor preturi de ruinare, in scopul inlaturarii concurentilor, ori vanzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni, respectiv practicile constand in exploatarea starii de dependenta in care se gaseste o intreprindere.

Eliminarea acestor practici nu reprezinta o dezincriminare a acestora, dat fiind ca lista intelegerilor anticoncurentiale si practicilor abuzive din Legea concurentei are un scop exemplificativ, iar nu unul limitativ. De altfel, cu titlu tranzitoriu, noua reglementare prevede in mod expres ca investigatiile declansate in legatura cu intelegerile si practicile care au fost eliminate se considera a fi declansate in baza interdictiilor generale prevazute de Legea concurentei.

CONCENTRARILE ECONOMICE

Pragurile valorice a caror indeplinire atrage obligatia de a notifica operatiunile de concentrare economica Consiliului Concurentei se mentin in noua reglementare.

Elementul de noutate vizeaza posibilitatea modificarii acestor praguri prin hotarare a Plenului Consiliului Concurentei, care se pune in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, dupa obtinerea avizului Ministerului Economiei, Comertului si Turismului. Orice astfel de modificare nu va putea intra in vigoare intr-un termen mai scurt de 6 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ORGANIZAREA CONSILIULUI CONCURENTEI

Potrivit noii reglementari, in caz de indisponibilitate a vicepresedintilor Consiliului Concurentei desemnati pe durata sau in absenta presedintelui Consiliului Concurentei, delegarea poate fi facuta catre un alt membru al Plenului Consiliului Concurentei desemnat prin ordin de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii sale.

Un alt element de noutate vizeaza introducerea functiei de director general in organizarea Consiliului Concurentei. Directorul general propune raportorul de caz si este un functionar public de conducere, ale carui atributii vor fi stabilite prin legislatia secundara.

Se introduce expres posibilitatea Consiliului Concurentei de a adopta masuri pentru a crea conditii de concurenta efectiva in sectoarele economice in care, ca urmare a investigatiilor efectuate, au fost identificate disfunctionalitati ale pietei care afecteaza procesul concurential. In acest sens, Consiliul Concurentei va putea sa emita recomandari, sa promoveze reglementari specifice si sa impuna prin decizie masuri necesare, adecvate si proportionale, cu conditia consultarii publice prealabile.

PROCEDURA DE EXAMINARE PRELIMINARA, DE INVESTIGARE SI DE LUARE A DECIZIILOR

Cele mai importante modificari privind procedura de examinare preliminara, de investigare si de luare a deciziilor de catre Consiliul Concurentei vizeaza:

 • reglementarea posibilitatii inspectorilor de concurenta de a efectua inspectii inopinate in orice spatii in care intreprinderile isi desfasoara activitatea;
 • introducerea posibilitatii de a comunica ordinul de inspectie si prin alte mijloace decat inmanarea personala (e.g. prin fax, e-mail, afisare);
 • extinderea termenului pentru contestarea incheierii judecatoresti privind inspectia inopinata de la 48 de ore la 72 de ore;
 • limitarea posibilitatii de a formula cereri succesive de acces la documente, date si informatii confidentiale; potrivit noii reglementari, documentele din dosarul Consiliului Concurentei pot fi solicitate, de regula, o singura data, dupa comunicarea raportului de investigatie;
 • introducerea unui termen maxim de 120 de zile pentru motivarea si comunicarea deciziilor de catre Consiliul Concurentei, termen care curge de la deliberare;
 • introducerea posibilitatii intreprinderilor investigate de a recunoaste savarsirea faptelor anticoncurentiale anterior finalizarii investigatiei si de a beneficia astfel de reducerea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 30%, cu conditia ca recunoasterea sa fie clara si neechivoca, iar intreprinderea sa accepte cuantumul maxim al amenzii; atacarea ulteriora a deciziei Consiliului Concurentei in instanta va conduce la invalidarea reducerii de amenda aplicate.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article