In M.Of. nr. 675 din data de 4 septembrie 2015 a fost publicata Instructiunea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1/2015 emisa in aplicarea prevederilor art. 186 si art. 190 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Inter alia, Instructiunea clarifica trei aspecte importante privind institutia tertului sustinator:

  • conditiile in care un ofertant/candidat poate beneficia de sustinerea unui tert pentru indeplinirea cerintelor de calificare privind cifra de afaceri si experienta similara;
  • posibilitatea ca mai multi ofertanti/candidati la o procedura sa beneficieze de sustinere din partea aceluiasi tert;
  • posibilitatea unui operator economic de a actiona pentru un ofertant/candidat atat ca tert sustinator, cat si ca subcontractant in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire.

Sustinerea pentru indeplinirea cerintelor privind cifra de afaceri si experienta similara

O prima clarificare introdusa de Instructiune vizeaza posibilitatea unui tert de a interveni in vederea indeplinirii unor cerinte de calificare referitoare la elemente ce descriu situatia de fapt a unui ofertant/candidat, precum cifra de afaceri si experienta similara. In acest sens, Instructiunea face trimitere la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene ce recunoaste aceasta posibilitate.

Potrivit Instructiunii, in ipoteza in care sustinerea tertului vizeaza experienta similara sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta concret care sunt resursele, utilajele si/sau personalul pe care le va putea mobiliza tertul sutinator si de a arata modul in care tertul si-a asumat ca va interveni in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul indeplinirii contractului.

In acest sens, potrivit Instructiunii, ofertantul/candidatul poate prezenta, de exemplu, documente care atesta faptul ca tertul sustinator mai are contracte in derulare in regiunea in care se va derula contractul ce urmeaza a fi atribuit.

In orice situatie, Instructiunea impune in sarcina ofertantului/candidatului obligatia de a prezenta documente prin care sa se arate intentia clara a tertului sustinator de colaborare cu operatorul economic pe piata din Romania. Potrivit Instructiunii, intentia de colaborare se poate dovedi prin urmatoarele elemente: deschiderea unui punct lucru la o distanta potrivita de locul de executare a contractului, realizarea in comun a unor actiuni precedente sau existenta unei strategii care sa urmareasca dezvoltarea afacerilor.

Sustinerea mai multor ofertanti/candidati de catre acelasi tert

Cea de-a doua clarificare se refera la situatia in care mai multi ofertanti/candidati care participa la aceeasi procedura de atribuire beneficiaza de sustinere din partea aceluiasi tert. Potrivit Instructiunii, o astfel de situatie nu contravine dispozitiilor legale privind regulile de participare la procedura de atribuire, insa ofertantii/candidatii trebuie sa fie in masura sa demonstreze, intr-o maniera rezonabila, ca o asemenea situatie nu reprezinta un element de natura a distorsiona concurenta.

Calitatea de tert sustinator si subcontractant

In plus, Instructiunea recunoaste explicit si posibilitatea unui operator economic de a actiona pentru un ofertant/candidat atat ca tert sustinator, cat si ca subcontractant in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire. Implicarea operatorului in procedura se va realiza in limitele permise de legislatie, potrivit calitatilor detinute.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article