In M.Of. nr. 496 din data de 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit legii, terenurile situate in intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec in proprietatea publica a unitatilor administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public.

Actul normativ modificator prevede de asemenea interdictia schimbarii regimului juridic al terenurilor referite din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in proprietatea privata a acestora. Nerespectarea acestor dispozitii atrage sanctiunea nulitatii absolute.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article