In M.Of. nr. 496 din data de 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit legii, terenurile situate in intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec in proprietatea publica a unitatilor administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public.

Actul normativ modificator prevede de asemenea interdictia schimbarii regimului juridic al terenurilor referite din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in proprietatea privata a acestora. Nerespectarea acestor dispozitii atrage sanctiunea nulitatii absolute.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article