In M.Of. nr. 403 din data de 9 iunie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 238/2015 privind punerea in aplicare a instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 300/2009.

Principalele modificari si completari introduse prin Ordin vizeaza:

  • eliminarea din cadrul notiunii de „intelegeri grave” a intelegerilor si/sau practicilor concertate verticale dintre operatorii economici, referitoare la conditiile in care partile pot cumpara, vinde or revinde anumite produse sau servicii, care au ca obiect restrictionarea teritoriului sau clientelei, care confera protectie teritoriala absoluta;
  • introducerea obligatiei operatorului economic care solicita clementa de a preciza in declaratia efectuata in acest sens faptul ca nu a intreprins masuri pentru a constrange alti operatori economici sa participe la presupusa intelegere sau sa ramane parte a acesteia;
  • eliminarea din cadrul categoriei operatorilor economici exclusi de la beneficiul imunitatii la amenda a operatorului economic initiator al intelegerii;
  • introducerea explicita a obligatiei Consiliului Concurentei de a asigura confidentialitatea cu privire la identitatea operatorului economic care solicita clementa, la solicitarea acestuia din urma, pana la momentul comunicarii raportului de investigatie.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article