In M.Of. nr. 403 din data de 9 iunie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 238/2015 privind punerea in aplicare a instructiunilor pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 300/2009.

Principalele modificari si completari introduse prin Ordin vizeaza:

  • eliminarea din cadrul notiunii de „intelegeri grave” a intelegerilor si/sau practicilor concertate verticale dintre operatorii economici, referitoare la conditiile in care partile pot cumpara, vinde or revinde anumite produse sau servicii, care au ca obiect restrictionarea teritoriului sau clientelei, care confera protectie teritoriala absoluta;
  • introducerea obligatiei operatorului economic care solicita clementa de a preciza in declaratia efectuata in acest sens faptul ca nu a intreprins masuri pentru a constrange alti operatori economici sa participe la presupusa intelegere sau sa ramane parte a acesteia;
  • eliminarea din cadrul categoriei operatorilor economici exclusi de la beneficiul imunitatii la amenda a operatorului economic initiator al intelegerii;
  • introducerea explicita a obligatiei Consiliului Concurentei de a asigura confidentialitatea cu privire la identitatea operatorului economic care solicita clementa, la solicitarea acestuia din urma, pana la momentul comunicarii raportului de investigatie.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article