In M.Of. nr. 359 din data de 9 mai 2019 a fost publicata Legea nr. 97/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Modificarile si completarile vizeaza suplimentarea obligatiilor si raspunderile investitorilor si ale proprietarilor constructiilor, precum si sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

Astfel, sub sanctiunea amenzii de la 20.000 la 40.000 lei, investitorii si proprietarii constructiilor raspund, suplimentar celor prevazute in reglementarea anterioara, de permiterea utilizarii constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article