In M.Of. nr. 359 din data de 9 mai 2019 a fost publicata Legea nr. 97/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Modificarile si completarile vizeaza suplimentarea obligatiilor si raspunderile investitorilor si ale proprietarilor constructiilor, precum si sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

Astfel, sub sanctiunea amenzii de la 20.000 la 40.000 lei, investitorii si proprietarii constructiilor raspund, suplimentar celor prevazute in reglementarea anterioara, de permiterea utilizarii constructiei numai dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor de constructii, atat in cazul investitiilor noi, cat si in cazul interventiilor la constructiile existente care nu au fost utilizate pe timpul executiei lucrarilor de constructii.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article