In M.Of. nr. 212 din data de 16 martie 2020 a fost publicat Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (Decretul nr. 195/2020).

Prin Decretul nr. 195/2020 se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile, fiind stabilite masuri de prima urgenta atat cu aplicabilitate directa si imediata, cat si masuri cu aplicabilitate graduala, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 si realizarea managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice.

Au fost adoptate astfel inclusiv masuri de prima urgenta cu aplicabilitate directa in domeniul justitiei, care au impact asupra judecarii cauzelor civile.

Prescriptiile si termenele de decadere

Prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta, orice dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.

Cauzele de urgenta deosebita

Activitatea de judecata continua doar cu privire la cauzele de urgenta deosebita, stabilite de colegiile de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv ale curtilor de apel, indrumarile pentru stabilirea acestora fiind date de Consiliul Superior al Magistraturii.

In vederea judecarii acestor cauze, instantele pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi, iar atunci cand este posibil, desfasurarea sedintei se face prin videoconferinta.

Comunicarea actelor de procedura se face in aceste dosare prin mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia (e.g. telefax, posta electronica).

In cazul in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata poate fi dispusa, la cerere, amanarea judecatii. Cand amanarea nu este posibila, instanta va amana pronuntarea, la cerere sau din oficiu, in vederea depunerii de concluzii scrise.

Cauzele care nu sunt de urgenta deosebita

Cauzele civile care nu sunt declarate urgente se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta, fara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.

Judecata se va relua din oficiu, in termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta.

Termenele de exercitare a cailor de atac aflate in curs la data instituirii starii de urgenta in cauzele care nu sunt urgente se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. Dosarele in care au fost deja declarate cai de atac se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.

Executarile silite

Activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta.

Textul integral al Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 este disponibil aici:

https://www.avocat-achizitii-publice.ro/2020/03/decretul-presedintelui-romaniei-nr-195-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei/

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article