In M.Of.  nr.  506  din data de  22 iulie 2009 a fost publicata Decizia Primului-ministru nr. 588/2009 privind infiintarea si componenta Consiliului pentru Rationalizarea Cheltuielilor Publice.

Prin aceasta Decizie s-a infiintat o noua structura fara personalitate juridica si subordonata direct primului-ministru, care urmeaza sa-sidesfasoare activitatea exclusiv la solicitarea expresa a acestuia.

Activitatea Consiliului

In ceea ce priveste activitatea desfasurata, Consiliul pentru Rationalizarea Cheltuielilor Publice elaboreaza si prezinta primului ministru analize  punctuale si generale privind problemele  de buna administrare a fondurilor din bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor, autoritatilor si diverselor organisme aflate in subordinea, sub coordonarea sau autoritatea Guvernului si a ministerelor.

Scopul infiintarii Consiliului

Ratiunile care stau la baza infiintarii noului Consiliu sunt urmatoarele:

  •  eliminarea stopajului la sursa;
  •  asigurarea unui mod eficient de cheltuire a banului public;
  •  eliminarea risipei in utilizarea fondurilor publice;
  •  inlaturarea diferentelor majore legate de sistemul de salarizare,in procesul achizitiilor publice a produselor similare, in realizarea investitiilor si in modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate;
  •  inlaturarea acoperirii preferentiale a cheltuielilor pe alte considerente decat eficienta si eficacitatea administrarii banului public.

Lista membrilor Consiliului

Anexa la Decizie cuprinde Lista membrilor Consiliului, care este formata din 8 membri, pentru fiecare membru in parte precizandu-se functia pe care o ocupa in prezent, precum si numele si functia membrului supleant.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article