In M.Of.  nr.  506  din data de  22 iulie 2009 a fost publicata Decizia Primului-ministru nr. 588/2009 privind infiintarea si componenta Consiliului pentru Rationalizarea Cheltuielilor Publice.

Prin aceasta Decizie s-a infiintat o noua structura fara personalitate juridica si subordonata direct primului-ministru, care urmeaza sa-sidesfasoare activitatea exclusiv la solicitarea expresa a acestuia.

Activitatea Consiliului

In ceea ce priveste activitatea desfasurata, Consiliul pentru Rationalizarea Cheltuielilor Publice elaboreaza si prezinta primului ministru analize  punctuale si generale privind problemele  de buna administrare a fondurilor din bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor, autoritatilor si diverselor organisme aflate in subordinea, sub coordonarea sau autoritatea Guvernului si a ministerelor.

Scopul infiintarii Consiliului

Ratiunile care stau la baza infiintarii noului Consiliu sunt urmatoarele:

  •  eliminarea stopajului la sursa;
  •  asigurarea unui mod eficient de cheltuire a banului public;
  •  eliminarea risipei in utilizarea fondurilor publice;
  •  inlaturarea diferentelor majore legate de sistemul de salarizare,in procesul achizitiilor publice a produselor similare, in realizarea investitiilor si in modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate;
  •  inlaturarea acoperirii preferentiale a cheltuielilor pe alte considerente decat eficienta si eficacitatea administrarii banului public.

Lista membrilor Consiliului

Anexa la Decizie cuprinde Lista membrilor Consiliului, care este formata din 8 membri, pentru fiecare membru in parte precizandu-se functia pe care o ocupa in prezent, precum si numele si functia membrului supleant.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article