In M.Of.  nr.  506  din data de  22 iulie 2009 a fost publicata Decizia Primului-ministru nr. 588/2009 privind infiintarea si componenta Consiliului pentru Rationalizarea Cheltuielilor Publice.

Prin aceasta Decizie s-a infiintat o noua structura fara personalitate juridica si subordonata direct primului-ministru, care urmeaza sa-sidesfasoare activitatea exclusiv la solicitarea expresa a acestuia.

Activitatea Consiliului

In ceea ce priveste activitatea desfasurata, Consiliul pentru Rationalizarea Cheltuielilor Publice elaboreaza si prezinta primului ministru analize  punctuale si generale privind problemele  de buna administrare a fondurilor din bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor, autoritatilor si diverselor organisme aflate in subordinea, sub coordonarea sau autoritatea Guvernului si a ministerelor.

Scopul infiintarii Consiliului

Ratiunile care stau la baza infiintarii noului Consiliu sunt urmatoarele:

  •  eliminarea stopajului la sursa;
  •  asigurarea unui mod eficient de cheltuire a banului public;
  •  eliminarea risipei in utilizarea fondurilor publice;
  •  inlaturarea diferentelor majore legate de sistemul de salarizare,in procesul achizitiilor publice a produselor similare, in realizarea investitiilor si in modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate;
  •  inlaturarea acoperirii preferentiale a cheltuielilor pe alte considerente decat eficienta si eficacitatea administrarii banului public.

Lista membrilor Consiliului

Anexa la Decizie cuprinde Lista membrilor Consiliului, care este formata din 8 membri, pentru fiecare membru in parte precizandu-se functia pe care o ocupa in prezent, precum si numele si functia membrului supleant.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article