In M.Of. nr. 469 din data de 8 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 962/2010 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea  si desfasurarea procedurilor de  incheiere a acordului-cadru pentru consultanta juridica in legatura cu contractele/acordurile/protocoalele  incheiate de Ministerul Mediului  si Padurilor, prin Directia generala AM POS Mediu.

La data intrarii in vigoare a Ordinului mentionat se va abroga  Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.205/2007 pentru aprobarea Normelor procedurale interne privind organizarea  si desfasurarea procedurilor de  incheiere a contractului-cadru pentru asistenta juridica si reprezentare in legatura cu contractele/acordurile/protocoalele incheiate de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, prin Directia generala pentru managementul instrumentelor structurale,  in calitate de autoritate de management, pentru implementarea Programului operational sectorial de mediu, precum  si asistenta juridica pentru contractele finantate  in cadrul acestuia, inclusiv alte documente relevante, publicat  in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 16 august 2007.

Acordul-cadru de consultanta juridica

Acordul-cadru de consultanta juridica  este  acel acord intervenit intre Ministerul Mediului si Padurilor, prin Directia generala AM POS Mediu, si mai multi operatori economici, respectiv avocati, indiferent de forma de exercitare a profesiei, prin care acestia din urma isi asuma obligatia de a asigura consultanta juridica necesara gestionarii Programului operational sectorial “Mediu”. Consultanta juridica include si reprezentarea autoritatii contractante  in fata oricaror autoritati/institutii/organisme publice  si intocmirea tuturor si oricaror acte necesare, precum si indeplinirea oricaror formalitati  si/sau operatiuni necesare apararii intereselor autoritatii contractante, fie ca privesc organizarea, functionarea, controlul  si jurisdictia sa, fie ca privesc sanctionarea sa.

Acordul-cadru de consultanta juridica se va incheia cu operatorii economici declarati castigatori, pe o perioada de 2 ani.

Obiectul reglementarii

Normele reglementeaza aspecte precum:

 •  etapele procedurale pentru incheierea acordului-cadru de consultanta juridica;
 •  regulile generale de participare;
 •  initierea procedurii;
 •  evaluarea situatiilor de concurenta neloiala si de conflict de interese;
 •  regulile de publicitate;
 •  intocmirea si continutul documentatiei de atribuire;
 •  prezentarea ofertei;
 •  comisia de evaluare;
 •  aplicarea procedurii de atribuire cu derularea urmatoarelor etape: etapa de solicitare a ofertelor; etapa de primire  si deschidere a ofertelor; etapa de evaluare a ofertelor;  etapa de finalizare a procedurii;
 •  incheierea acordului-cadru de consultanta juridica;
 •  dosarul acordului-cadru de consultanta juridica;
 •  modalitatea de solutionare a contestatiilor;
 •  etapele procedurale pentru  incheierea contractelor subsecvente de consultanta juridica.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article