In M.Of. nr. 512 din data de 27 iulie 2009 a fost publicat  Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1517/9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania.

Ghidul  cuprinde informatii privind pregatirea proiectelor, procedurile de atribuire, precum si  metodologiile specifice relevante atat in etapa de pregatire, cat si in  aceea de atribuire a unui contract de concesiune de lucrari publice sau de servicii. Mai mult, ofera informatii despre cerintele legale ce trebuie respectate in pregatirea si atribuirea acestor contracte, precum si o serie de elemente si sugestii practice.

Acest Ghid a fost dedicat exclusiv concesiunilor de lucrari publice  siservicii, astfel cum sunt acestea definite  in  OUG nr. 34/2006  si  HG nr. 71/2007. De asemenea, prevederile acestuia pot fi extinse la orice contracte care se supun prevederilor legislatiei nationale  in domeniu,  in cele mai diverse sectoare (ex. infrastructura rutiera, feroviara, portuarasau aeroportuara, salubrizarea localitatilor si iluminatul public, sanatatea, educatia, lucrarile publice, sistemul penitenciarelor).

Potrivit Ordinului, Ghidul poate fi utilizat atat de autoritatile contractante, cat si de operatorii economici, in vederea pregatirii si atribuirii contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii. Totodata, are caracter de recomandare si constituie o prima editie care va fi revizuita periodic in functie de  modificarile legislative si de  feed-back-ul utilizatorilor.

In ceea ce priveste modalitatea  prin care  se poate intra in posesia Ghidului, acesta se distribuie gratuit tuturor celor interesati, atat in format hard-copy de la sediul Ministerului Finantelor Publice  – Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat, cat si in format electronic de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, sectiunea Parteneriat Public-Privat.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article