In M.Of. nr. 512 din data de 27 iulie 2009 a fost publicat  Ordinul ministrului finantelor publice si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 1517/9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania.

Ghidul  cuprinde informatii privind pregatirea proiectelor, procedurile de atribuire, precum si  metodologiile specifice relevante atat in etapa de pregatire, cat si in  aceea de atribuire a unui contract de concesiune de lucrari publice sau de servicii. Mai mult, ofera informatii despre cerintele legale ce trebuie respectate in pregatirea si atribuirea acestor contracte, precum si o serie de elemente si sugestii practice.

Acest Ghid a fost dedicat exclusiv concesiunilor de lucrari publice  siservicii, astfel cum sunt acestea definite  in  OUG nr. 34/2006  si  HG nr. 71/2007. De asemenea, prevederile acestuia pot fi extinse la orice contracte care se supun prevederilor legislatiei nationale  in domeniu,  in cele mai diverse sectoare (ex. infrastructura rutiera, feroviara, portuarasau aeroportuara, salubrizarea localitatilor si iluminatul public, sanatatea, educatia, lucrarile publice, sistemul penitenciarelor).

Potrivit Ordinului, Ghidul poate fi utilizat atat de autoritatile contractante, cat si de operatorii economici, in vederea pregatirii si atribuirii contractelor de concesiune de lucrari publice si servicii. Totodata, are caracter de recomandare si constituie o prima editie care va fi revizuita periodic in functie de  modificarile legislative si de  feed-back-ul utilizatorilor.

In ceea ce priveste modalitatea  prin care  se poate intra in posesia Ghidului, acesta se distribuie gratuit tuturor celor interesati, atat in format hard-copy de la sediul Ministerului Finantelor Publice  – Unitatea Centrala pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat, cat si in format electronic de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, sectiunea Parteneriat Public-Privat.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article