La data de 30  ianuarie 2009, Comisia Europeana a publicat  Ghidul ajutoarelor de stat pentru IMM-uri, care  ofera o privire de ansamblu asupra  categoriilor de  ajutoare accesibile IMM-urilor, astfel cum sunt acestea permise de normele comunitare in materie.

Pentru  a  incuraja asistenta acordata de stat IMM-urilor, Comisia Europeana a adoptat un pachet de masuri de simplificare in vederea accelerarii procesului de luare a decizilor de acordare de ajutoare de stat si  o serie de masuri temporare in vederea facilitarii  acordarii anumitor tipuri de ajutoare de stat IMM-urilor.

I. Masuri de simplificare

Ghidul grupeaza ajutoarele de stat in doua categorii:

 •  ajutoare de stat pentru acordarea de sprijin financiar IMM-urilor, cuprinzand: ajutoarele de minimis (Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat, ajutorului de minimis, J.O. L 379, 28.12.2006, p.5); garantiile de stat (Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratat, ajutoarelor de stat sub forma de garantii, J.O. C 244, 25.09.2008, p.32); ajutoarele sub forma de capital de risc (Orientarile Comisiei privind ajutoarele de stat pentru promovarea investitiilor de capital de risc  in  intreprinderi mici si mijlocii, J.O. C 194, 18.08.2006, p.2; Regulamentul CE nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din Tratat  – Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, J.O. L 214, 09.08.2008, p. 003-047);
 •  ajutoare de stat in favoarea cresterii si dezvoltarii IMMurilor, cuprinzand:  ajutoare pentru cercetare, dezvoltare si inovare (Cadrul comunitar pentru cercetare, dezvoltare si inovare, J.O. C 323, 30.12.2006, p.1; Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare);  ajutoare de mediu(Orientarile Comisiei privind ajutoarele de mediu, J.O. C 82, 01.04.2008, p.1; Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare);  ajutoare regionale (Orientarile privind ajutoarele regionale pentru 2007-2013, J.O. C 54, 04.03.2006, p.13; Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare);  ajutoare pentru investitii si pentru ocuparea fortei de munca (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare);  ajutoare pentru formare (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare);  ajutoare pentru consultanta si pentru participarea la targuri  (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare); ajutoare pentru promovarea activitatii  antreprenoriale a femeilor (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare); ajutoare pentru lucratorii defavorizati si cu handicap (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare); ajutoare pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate (Orientarile comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, J.O. 244, 01.10.2004, p.2).

II. Masuri temporare

In al doilea rand,  Ghidul  prezinta masurile  temporare de ajutor de stat, adoptate prin Comunicarea Comisiei Europene din data de 17 decembrie 2008, in vederea sprijinirii accesului la finantare in contextul actualei crize financiare si economice.

Aceasta Comunicare  a introdus o serie de masuri  suplimentare de ajutor  pe care Statele Membre le pot acorda temporar pentru a remedia dificultatile privind accesul la finantare,  cu care se confrunta in prezent anumite societati, in special IMM-urile.

Masurile de ajutor de stat cu caracter temporar vizeaza:

 •  acordarea unei sume brute de pana la 500.000 EUR pe societate pentru urmatorii 2 ani (01.01.2008-31.12.2010);
 •  acordarea de garantii de stat pentru imprumuturi, sub forma reducerii primei anuale calculate pe baza primei de siguranta;
 •  subventionarea ratei dobanzii aplicabile tuturor tipurilor de imprumuturi;
 •  reducerea ratei dobanzii pentru imprumuturile de investitii in vederea fabricarii de produse mai ecologice;
 •  o derogare temporara de  la Orientarile privind ajutoarele de stat sub forma de capital de risc, astfel:
  •  marirea transelor de finantare de la 1,5 milioane EUR pe IMM la 2,5 milioane EUR;
  •  reducerea cantitatii minime de fonduri care urmeaza sa fie acordata de investitori  privati, de la 50% la 30% (atat in zonele asistate interne, cat si in cele externe);
 •  simplificarea cerintelor referitoare la acoperirea riscurilor negociabile  prin asigurari ale creditului la export cu sprijinul Statelor Membre.

Statele Membre au obligatia de a notifica schemele  de ajutor cu caracter temporar, urmand ca de indata ce schema este aprobata, sa poata acorda ajutoare de stat individuale, fara  a mai fi necesara notificarea lor in prealabil.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article