In M.Of. nr. 446 din data de 1 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata.

Scopul Ordonantei consta in:

  • crearea unui cadru juridic si institutional pentru solutionarea reclamatiilor inaintate de utilizatorii persoane juridice in legatura cu nerespectarea de catre prestatori a obligatiilor privind transparenta, informarea, prestarea si utilizarea serviciilor de plata;
  • asigurarea dreptului utilizatorilor persoane juridice de a apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor.

Sesizarea Garzii Financiare

Ordonanta introduce posibilitatea utilizatorilor persoane juridice de a sesiza Garda Financiara in legatura cu cazurile de incalcare de catre prestatorii de servicii de plata a dispozitiilor privind transparenta, informarea, prestarea si utilizarea serviciilor de plata.

In cazul in care este sesizata, Garda Financiara informeaza reclamantul, in raspunsul formulat catre acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a diferendelor. Astfel, in vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende, utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor, fara a se aduce atingere dreptului de a sesiza Garda Financiara.

Aplicarea sanctiunilor de catre Garda Financiara

Potrivit noii reglementari, reprezentantii imputerniciti ai Garzii Financiare constata contraventiile si aplica sanctiuni corespunzatoare, la sesizarea utilizatorilor persoanelor juridice ori din oficiu, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele acestora.

Garda Financiara are competente de natura celor antementionate, in cazul prestatorilor de servicii de plata al caror stat membru de origine este Romania si in cazul agentiilor sau sucursalelor pentru care Romania este stat membru gazda si care actioneaza in conformitate cu dreptul de stabilire.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article