In M.Of.  nr.  446 din  data de  1 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata.

Scopul Ordonantei consta in:

  • crearea unui cadru juridic  si institutional pentru solutionarea reclamatiilor  inaintate de utilizatorii persoane juridice  in legatura cu nerespectarea de catre prestatori a obligatiilor  privind transparenta, informarea, prestarea si utilizarea serviciilor de plata;
  • asigurarea dreptului utilizatorilor persoane juridice de a apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor.

Sesizarea Garzii Financiare

Ordonanta introduce posibilitatea  utilizatorilor persoane juridice  de  a sesiza Garda Financiara in legatura cu cazurile de incalcare de catre prestatorii de servicii de plata a dispozitiilor privind transparenta, informarea, prestarea si utilizarea serviciilor de plata.

In cazul in care este sesizata, Garda Financiara informeaza reclamantul, in raspunsul formulat catre acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a diferendelor. Astfel,  in vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende, utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor, fara a se aduce atingere dreptului de a sesiza Garda Financiara.

Aplicarea sanctiunilor de catre Garda Financiara

Potrivit noii reglementari,  reprezentantii  imputerniciti ai Garzii Financiare constata contraventiile si aplica sanctiuni    corespunzatoare, la sesizarea utilizatorilor persoanelor juridice ori din oficiu, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele acestora.

Garda Financiara are competente de natura celor antementionate, in cazul prestatorilor de servicii de plata al caror stat membru de origine este Romania si in cazul agentiilor sau sucursalelor pentru care Romania este stat membru gazda si care actioneaza in conformitate cu dreptul de stabilire.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article