In M.Of. nr. 36 din data de 17 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului transportului si infrastructurii nr. 1.034/2011 pentru aprobarea conditiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si cele privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice.

Conditiile generale de contract pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport de interes national, finantate din fonduri publice, au fost aprobate prin H.G. nr. 1405/2010, in vigoare din data de 20 ianuarie 2011. Conditiile contractuale speciale modifica/completeaza conditiile de contract astfel aprobate.

Ordinul curpinde doua anexe, respectiv :

  • Anexa nr. 1 – Conditiile speciale privind contractele pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice;
  • Anexa nr. 2 – Conditiile speciale privind contractele pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar, ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti in Domeniul Constructiilor (FIDIC) pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finantate din fonduri publice.

Conditiile speciale modifica aspecte din Conditiile generale de contract, precum:

  • obligatiile comune si individuale – se modifica obligatiile Antreprenorului, in sensul ca acesta  are obligatia de a prezenta un contract (acord) de asociere incheiat intre parti, in cazul in care Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor in vigoare) o asociere fara personalitate juridica, asociere in participatiune sau asociere de tip joint venture, consortium ori alte forme de asociere in scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite in temeiul legii, tratate drept asocieri in participatiune;
  • revendicarile Beneficiarului – se stabileste ca penalitatile datorate de Antreprenor Beneficiarului vor fi calculate de Inginer si aprobate de Beneficiar si vor fi facturate separat Antreprenorului;
  • garantia de buna executie – se stabileste modalitatea de constituire si obligatia din partea Antreprenorului de a reintregi garantia ori de cate ori ori cuantumul ei a fost diminuat prin executarea ei de catre Beneficiar;
  • plata in avans – este evidentiata modalitatea in care se vor efectua platile in avans: fiecare plata in avans va fi justificata si rambursata prin deduceri din certificatele interimare de plata pana la data emiterii certificatului de receptie la terminarea lucrarilor; la incheierea fiecarui an bugetar, Antreprenorul are obligatia de a transmite Inginerului spre aprobare un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care sa confirme modul si gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiilor stabilite prin contract; sunt de asemenea enumerate elementele pe care trebuie sa le cuprinda instrumentul de garantare pentru plata avansului in mod obligatoriu si  valorile pe care scrisoarea de garantie trebuie sa le acopere;
  • platile – factura furnizata de catre Antreprenor va fi emisa si completata in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

 

 

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article