In M.Of. nr. 471 din data de 8 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 151/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare romanesti.

Ordinul introduce posibilitatea preschimbarii cu documente similare romanesti, fara sustinerea unui examen sau test, si a permiselor de conducere nationale detinute de personalul aflat pe teritoriul Romaniei in misiune oficiala, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.

Autoritatea competenta sa efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe a carei raza isi au sediul autoritatile publice care organizeaza misiunea.

Pentru preschimbarea permiselor de conducere, trebuie depuse urmatoarele documente:

  • permisul de conducere strain in original, insotit de traducerea legalizata in limba romana a acestuia;
  • fisa detinatorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere, care sa aiba atasata in spatiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de data recenta, precum si semnatura;
  • fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, cu mentionarea categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule;
  • dovada achitarii taxelor prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere;
  • documentul de identitate sau pasaportul in original si in copie;
  • un document emis de catre o autoritate/institutie publica din Romania din care sa rezulte ca solicitantul se afla in misiune oficiala pe teritoriul Romaniei, sub egida unei organizatii internationale interguvernamentale.

Ulterior primirii si verificarii actelor sus mentionate, documentul de identitate sau pasaportul prezentat se va restitui solicitantului.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr.¬†455/2001¬†privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article