Recunoscand nevoia de accelerare a procedurilor de achizitii publice in contextul crizei financiare, Comisia Europeana a admis oficial, in decembrie 2008, faptul ca natura exceptionala a situatiei economice actuale justifica aplicarea procedurii de licitatie restransa accelerata.

Potrivit comunicatului de presa publicat de Comisia Europeana, in cazul aplicarii acestei proceduri accelerate, durata atribuirii contractului de achizitie publica se va reduce de la 87 la 30 de zile. Prezumtia de urgenta se va aplica in perioada 2009-2010 pentru toate marile proiecte publice.

Practic, prin invocarea motivului de urgenta, in conformitate cu legislatia romana in domeniu, se va putea reduce termenul de 87 de zile la 32 de zile, pentru contractele a caror  valoare estimata este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 55 alin. (2)  din OUG 34/2006).  Pentru aceste contracte, reducerea termenelor legale se va putea aplica atat pentru prima etapa a licitatieirestranse,  de selectare a candidatilor, cat si pentru  etapa depunerii a ofertelor, dupa cum urmeaza:

  •  Etapa I: perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la etapa de selectare a candidatilor  si data limita de depunere a candidaturilor poate fi redusa de la 37 de zile, la 10 zile, daca anuntul de participare se transmite electronic la JOUE;
  •  Etapa II: perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a II-a si data limita de depunere a ofertelor poate fi redusa de la 40 de zile, la 12 zile.

La aceste termene minime de 10, respectiv 12 zile, se adauga cel de 10 zile care va curge  de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pana la incheierea contractului de achizitie publica.

Rezulta astfel un termen minim de 32 de zile de la publicarea anuntului de participare pana la incheierea contractului de achizitie publica atribuit prin procedura licitatiei restranse accelerate.

Prin comparatie, termenul minim  pentru incheierea unui contract de achizitie publica atribuit prin procedura licitatiei deschise este de 50 de zile,  daca  anuntul de participare a fost transmis electronic la JOUE, iar  documentatia de atribuire este accesibila in SEAP.

 

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article