Recunoscand nevoia de accelerare a procedurilor de achizitii publice in contextul crizei financiare, Comisia Europeana a admis oficial, in decembrie 2008, faptul ca natura exceptionala a situatiei economice actuale justifica aplicarea procedurii de licitatie restransa accelerata.

Potrivit comunicatului de presa publicat de Comisia Europeana, in cazul aplicarii acestei proceduri accelerate, durata atribuirii contractului de achizitie publica se va reduce de la 87 la 30 de zile. Prezumtia de urgenta se va aplica in perioada 2009-2010 pentru toate marile proiecte publice.

Practic, prin invocarea motivului de urgenta, in conformitate cu legislatia romana in domeniu, se va putea reduce termenul de 87 de zile la 32 de zile, pentru contractele a caror  valoare estimata este mai mare decat pragurile pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 55 alin. (2)  din OUG 34/2006).  Pentru aceste contracte, reducerea termenelor legale se va putea aplica atat pentru prima etapa a licitatieirestranse,  de selectare a candidatilor, cat si pentru  etapa depunerii a ofertelor, dupa cum urmeaza:

  •  Etapa I: perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la etapa de selectare a candidatilor  si data limita de depunere a candidaturilor poate fi redusa de la 37 de zile, la 10 zile, daca anuntul de participare se transmite electronic la JOUE;
  •  Etapa II: perioada de timp cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a II-a si data limita de depunere a ofertelor poate fi redusa de la 40 de zile, la 12 zile.

La aceste termene minime de 10, respectiv 12 zile, se adauga cel de 10 zile care va curge  de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii pana la incheierea contractului de achizitie publica.

Rezulta astfel un termen minim de 32 de zile de la publicarea anuntului de participare pana la incheierea contractului de achizitie publica atribuit prin procedura licitatiei restranse accelerate.

Prin comparatie, termenul minim  pentru incheierea unui contract de achizitie publica atribuit prin procedura licitatiei deschise este de 50 de zile,  daca  anuntul de participare a fost transmis electronic la JOUE, iar  documentatia de atribuire este accesibila in SEAP.

 

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article