In M.Of. nr. 610 din data de 7 septembrie  2009 a fost publicat Ordinul Consiliului Concurentei  nr. 300/2009 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996.

Instructiunile stabilesc situatiile in care este legitima recompensarea operatorilor economici care, prin cooperare, ajung sa furnizeze informatii necesare Consiliului Concurentei pentru ca acesta din urma sa poata declansa proceduri de investigatie sau efectua inspectii.

Acordarea clementei presupune ca operatorii economici sunt sau au fost parti ale unei intelegeri grave. In sensul Ordinului 300/2009, intelegerile grave se refera la:

 •  intelegerile si/sau practicile concertate orizontale, intre doi sau mai  multi concurenti, indreptate catre sau avand ca efect coordonarea comportamentului concurential pe piata si/sau catre influentarea parametrilor relevanti ai cadrului concurential;
 •  intelegerile si/sau practicile concertate verticale intre operatorii economici, referitoare la conditiile in care partile pot cumpara, vinde ori revinde anumite produse sau servicii, care au ca obiect restrangerea libertatii cumparatorului de a-si determina pretul de vanzare si/sau restrictionarea teritoriului sau a clientelei, care confera protectie teritoriala absoluta.

Conditii generale pentru acordarea clementei

Operatorul economic poate beneficia de clementa daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 •  coopereaza in mod real, total, continuu si prompt cu Consiliul Concurentei pe toata durata procedurii de investigatie, respectiv:
  •   furnizeaza toate informatiile relevante si elementele probatorii de care dispune referitor la incalcarea suspectata;
  •   ramane la dispozitia Consiliului Concurentei pentru a rapunde oricarei solicitari care ar putea contribui la stabilirea faptelor in cauza;
  •   nu distruge, falsifica sau ascunde informatii relevante ori elemente probatorii;
  •   nu dezvaluie existenta cererii de clementa sau continutul acesteia inainte de trasmiterea partilor de catre autoritatea concurenta a raportului de investigatie, in afara de situatia in care Consiliul a stabilit altfel;
 •  a incetat implicarea in presupusa intelegere la solicitarea Consiliului Concurentei;
 •  nu a dezvaluit intentia sa de realizare a unei cereri pentru clementa.

Categorii de recompense

Acordarea beneficiului clementei se refera la absolvirea totala sau partiala a operatorului economic parte a unei intelegeri grave de la plata amenzii.  Astfel, prin instructiuni sunt fixate doua modalitati de recompensare: imunitatea  (imunitatea de tipul A si imunitatea de tipul B) si reducerea cuantumului amenzii.

I.  Imunitatile au ca efect scutirea totala de la plata amenzii pentru incalcarea pevederilor art. 5 alin.  (1) din Legea 21/1996, republicata, precum si a art. 81 alin. (1) din Tratat.

A. Conditii pentru aplicarea imunitatii de tipul A:

 •  operatorul economic este primul care furnizeaza informatii si elemente probatorii care, in opinia Consiliului Concurentei, permit declansarea procedurii de investigatie si efectuarea de inspectii inopinate;
 •  la data furnizarii elementelor probatorii, Consiliul Concurentei nu detinea suficiente elemente pentru declansarea procedurii de investigatie sau efectuarea de inspectii inopinate;
 •  sunt indeplinite conditiile generale pentru acordarea clementei.

B. Conditii pentru aplicarea imunitatii de tipul B:

 •  operatorul  economic  este primul care furnizeaza informatii si elemente probatorii care vor permite Consiliului Concurentei sa stabileasca incalcarea art. 5 alin.  (1) din Legea 21/1996, republicata, precum si a art. 81 alin. (1) din Tratat;
 •  la data furnizarii elementelor probatorii, Consiliul Concurentei nu detinea suficiente elemente pentru a stabili incalcarea art. 5 alin. (1) din Legea 21/1996, republicata si/sau a art. 81 alin.  (1) din Tratat;
 •  niciun operator economic nu obtinuse imunitatea de tipul A in legatura cu presupusa intelegere;
 •  sunt indeplinite conditiile generale pentru acordarea clementei.

II. Reducerea cuantumului amenzii este acordata operatorilor economici care dezvaluie participarea lor la o intelegere grava, dar care nu indeplinesc in mod cumulativ conditiile necesare acordarii unei categorii de imunitati.

Nivelul reducerii cuantumului amenzii este determinat de catre Consiliul Concurentei prin raportare la amenda ce  i-ar fi fost aplicata in mod normal.

Astfel, pentru primul operator economic care furnizeaza elemente probatorii ce aduc o contributie suplimentara semnificativa, se va aplica o reducere cuprinsa intre 30% si 50%. Cel de-al doilea operator economic va beneficia de o reducere cuprinsa intre 20% si 30%, iar celorlalti operatori economici li se va aplica o reducere a cuantumului amenzii de maximum  20 %.

Aspecte procedurale

Orice operator economic care doreste sa beneficieze de imunitate trebuie sa adreseze o cerere Consiliului Concurentei prin care sa arate toate elementele probatorii si informatiile de care dispune sau prin care  sa prezinte intr-o prima faza informatiile de care dispune, intr-o forma ipotetica, prezentand o lista descriptiva a elementelor probatorii.

Operatorul economic care doreste sa beneficieze de reducerea cuantumului amenzii trebuie sa inainteze o cerere Consiliului Concurentei si sa prezinte suficiente elemente probatorii ale presupusei intelegeri.

Excluderi de la beneficiul imunitatii la amenda

Nu beneficiaza de exonerare de la aplicarea amenzii operatorii economici initiatori ai intelegerii grave, precum si operatorii economici care au intreprins masuri pentru a constrange alti operatori sa participe la presupusa intelegere sau sa ramana parte a acesteia.

Totusi, acestia pot beneficia de o reducere a cuantumului amenzii, sub conditia indeplinirii cerintelor pentru acest tip de recompensa.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article