In M.Of. nr. 196 din data de 29 martie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune.

Ordinul reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  •  incheierea contractului de concesiune;
  •  conditiile de plata a redeventei.

Incheierea contractului de concesiune

Potrivit Ordinului, contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva se incheie in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a activului.

Suprafata terenului forestier care face obiectul contractului de concesiune este suprafata unitatii amenajistice in care este amplasat obiectivul, stabilita conform amenajamentului silvic in vigoare.

Conditiile de plata a redeventei

Redeventa constituie un venit fix anual al concedentului si este egala cu valorea concesiunii terenului, la care se aplica dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.

Redeventa se plateste semestrial de catre concesionar in contul special deschis de catre Ministerul Mediului si Padurilor astfel:

  •  40% pana la 30 iunie;
  •  60% pana la 31 decembrie.

Penalitatile de intarziere in caz de neplata a redeventei sunt in valoare de 0,2%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a redeventei.

Depasirea cu 60 de zile a termenului-limita de plata atrage incetarea de plin drept a contractului de concesiune, fara somatie prealabila, si, dupa caz, plata de daune.

Anexe

Ordinul include urmatoarele 3 anexe:

  •  Anexa nr. 1 – Cresterea medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru speciile mesteacan, carpen si plop alb si negru;
  •  Anexa nr. 2 – Criterii in baza carora se determina coeficientul N utilizat la calculul valorii concesiunii (VAC);
  •  Anexa nr. 3 – Model de contract de concesiune.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article