In M.Of. nr. 196 din data de 29 martie 2010 a fost publicat Ordinul nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune.

Ordinul reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  •  incheierea contractului de concesiune;
  •  conditiile de plata a redeventei.

Incheierea contractului de concesiune

Potrivit Ordinului, contractele de concesiune pentru terenurile forestiere aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva se incheie in termen de 10 zile lucratoare de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a activului.

Suprafata terenului forestier care face obiectul contractului de concesiune este suprafata unitatii amenajistice in care este amplasat obiectivul, stabilita conform amenajamentului silvic in vigoare.

Conditiile de plata a redeventei

Redeventa constituie un venit fix anual al concedentului si este egala cu valorea concesiunii terenului, la care se aplica dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.

Redeventa se plateste semestrial de catre concesionar in contul special deschis de catre Ministerul Mediului si Padurilor astfel:

  •  40% pana la 30 iunie;
  •  60% pana la 31 decembrie.

Penalitatile de intarziere in caz de neplata a redeventei sunt in valoare de 0,2%/zi de intarziere, procent aplicat la valoarea totala a redeventei.

Depasirea cu 60 de zile a termenului-limita de plata atrage incetarea de plin drept a contractului de concesiune, fara somatie prealabila, si, dupa caz, plata de daune.

Anexe

Ordinul include urmatoarele 3 anexe:

  •  Anexa nr. 1 – Cresterea medie anuala la exploatabilitate a arboretului total pentru speciile mesteacan, carpen si plop alb si negru;
  •  Anexa nr. 2 – Criterii in baza carora se determina coeficientul N utilizat la calculul valorii concesiunii (VAC);
  •  Anexa nr. 3 – Model de contract de concesiune.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article