In M.Of. nr. 546 din data de 22 iulie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1650/2015 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013.

Modificarile vizeaza categoria cheltuielilor eligibile specifice:

  • pe de o parte, a fost modificata incadrarea cheltuielillor pentru realizarea de facilitati pentru infiintarea de burse electronice de peste;
  • pe de alta parte, in ceea ce priveste cheltuielile pentru functionarea grupurilor locale de actiune pentru pescuit responsabile cu implementarea strategiilor selectate in cadrul axei prioritare 4, au fost modificate conditiile de eligibilitate a contravalorii salariilor brute lunare pentru o norma intreaga de lucru, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator pentru personalul grupului local de actiune, in functie de valoarea alocata implementarii strategiei.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article