In M.Of. nr. 546 din data de 22 iulie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1650/2015 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013.

Modificarile vizeaza categoria cheltuielilor eligibile specifice:

  • pe de o parte, a fost modificata incadrarea cheltuielillor pentru realizarea de facilitati pentru infiintarea de burse electronice de peste;
  • pe de alta parte, in ceea ce priveste cheltuielile pentru functionarea grupurilor locale de actiune pentru pescuit responsabile cu implementarea strategiilor selectate in cadrul axei prioritare 4, au fost modificate conditiile de eligibilitate a contravalorii salariilor brute lunare pentru o norma intreaga de lucru, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator pentru personalul grupului local de actiune, in functie de valoarea alocata implementarii strategiei.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr.¬†455/2001¬†privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article