In M.Of. nr. 546 din data de 22 iulie 2015 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1650/2015 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013.

Modificarile vizeaza categoria cheltuielilor eligibile specifice:

  • pe de o parte, a fost modificata incadrarea cheltuielillor pentru realizarea de facilitati pentru infiintarea de burse electronice de peste;
  • pe de alta parte, in ceea ce priveste cheltuielile pentru functionarea grupurilor locale de actiune pentru pescuit responsabile cu implementarea strategiilor selectate in cadrul axei prioritare 4, au fost modificate conditiile de eligibilitate a contravalorii salariilor brute lunare pentru o norma intreaga de lucru, inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator pentru personalul grupului local de actiune, in functie de valoarea alocata implementarii strategiei.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article