In M.Of. nr. 10 din data de 7 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 3484/2012 pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.330/2012.

Potrivit modificarilor, termenul de 120 de zile prevazut pentru:

  • transmiterea cererii de rambursare finala catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat;
  • plata cheltuielilor angajate pe perioada de implementare a Proiectului de catre Beneficiar/Partener,

devine de 180 de zile.

Decizia nr. 10/2012  va fi adaptata corespunzator de catre organismele intermediare la nivelul tuturor contractelor de finantare in implementare si pentru toate proiectele care au finalizat implementarea la 31 iulie 2012 si ulterior acestei date.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article