In M.Of. nr. 10 din data de 7 ianuarie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 3484/2012 pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.330/2012.

Potrivit modificarilor, termenul de 120 de zile prevazut pentru:

  • transmiterea cererii de rambursare finala catre AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat;
  • plata cheltuielilor angajate pe perioada de implementare a Proiectului de catre Beneficiar/Partener,

devine de 180 de zile.

Decizia nr. 10/2012  va fi adaptata corespunzator de catre organismele intermediare la nivelul tuturor contractelor de finantare in implementare si pentru toate proiectele care au finalizat implementarea la 31 iulie 2012 si ulterior acestei date.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article