In M.Of. nr. 162 din data de 7 martie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului  nr. 186/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii  nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare A.N.R.M.A.P.).

Hotararea aduce modificari cu privire la atributiile  vicepresedintelui A.N.R.M.A.P., care va indeplini pe viitor doar atributiile delegate prin ordin de catre presedinte. Astfel,  se elimina din  reglementarea anterioara mentiunea ca  acesta coordoneaza activitatea de supraveghere si monitorizare in cadrul instituitiei. Mai mult, daca anterior  vicepresedintele era inlocuitorul de drept al  presedintelui in lipsa acestuia, potrivit noilor modificari, atributiile acestuia  pot fi delegate vicepresedintelui doar prin ordin.

In ceea ce priveste structura  A.N.R.M.A.P.,  in subordinea presedintelui functioneaza urmatoarele structuri organizatorice:

  • directia generala politici, reglementare si juridic;
  • directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare;
  • directia generala economica si de formare profesionala;
  • cabinetul presedintelui;
  • departamentul de comunicare si relatii publice;
  • compartimentul audit public intern.

Este de remarcat faptul ca directia generala supraveghere, monitorizare si evaluare nu se mai  afla in directa  coordonare a vicepresedintelui A.N.R.M.A.P., in timp ce directia generala economica si  de formare profesionala ramane in directa coordonare a secretarului general.

De asemenea,  s-a majorat numarul maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. de la 96, la 106 posturi, precizandu-se in acelasi timp faptul ca in anul 2011 nu vor fi alocate fonduri bugetare pentru  cele 10 posturi suplimentare.

Nu in ultimul rand, se modifica Anexa nr. 1 privind structura organizatorica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din Hotarare, reflectand schimbarile mentionate mai sus.

Punerea in aplicare a modificarilor in structura organizatorica A.N.R.M.A.P. se face in maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article