In M.Of. nr. 195 din data de 29 martie 2010 a fost publicata Legea nr. 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale.

Prin actul normativ mentionat s-au modificat si completat:

  • Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;
  • Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
  • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Legea nr. 19/2000

In ceea ce priveste Legea nr. 19/2000, noile reglementari prevad ca cererea de pensionare trebuie depusa de catre solicitant sau, dupa caz, de catre angajator, la casa teritoriala de pensii in a carei raza teritoriala se afla domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de lege.

Drepturile de pensie anticipata sau de pensie anticipata partiala se cuvin si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut de lege.

Daca este depasit termenul prevazut de lege, drepturile de pensie se cuvin si se platesc:

  • de la data depunerii cererii, in cazul pensiei pentru limita de varsta;
  • de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III;
  • de la data depunerii cererii, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si art. 5 alin. (2).

Prin Legea nr. 49/2010 se instituie obligatia casei teritoriale de pensii de a comunica in scris decizia privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare atat persoanei care a solicitat pensionarea, cat si angajatorului, in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.

Legea 188/1999

Actul normativ nou adoptat presupune modificarea Legii nr. 188/1999 in sensul in care raportul de serviciu existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Codul muncii

In acord cu Legea nr. 49/2010, contractul individual de munca reglementat prin Legea nr. 53/2003 inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr.¬†455/2001¬†privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article