In M.Of. nr. 421 din data de 23 iunie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr.  54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Ordonanta vizeaza,  printre altele, modificarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sub urmatoarele aspecte:

  •  conditiile de autentificare a actului constitutiv;
  •  sediul social;
  •  cesiunea partilor sociale.

Conditiile de autentificare a actului constitutiv

Prin Ordonanta s-a stabilit ca notarul public sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza autentificarea actului constitutiv daca documentatia prezentata de catre solicitant nu contine:

  •  dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea si rezervarea firmei; si
  •  declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

Sediul social

Actul normativ instituie obligatia comerciantilor de a prezenta, la inmatricularea unei societati comerciale si la schimbarea sediului social, urmatoarele documente:

  •  documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;
  •  un certificat emis de organul fiscal, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altorcontracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;
  •  o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in  situatia in care din certificatul emis de organul  fiscal competent rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social.

Astfel, diferenta fata de reglementarea anterioara este ca, la acelasi sediu, nu mai pot functiona mai multe societati chiar daca:

  •  cel putin o persoana este asociat in fiecare dintre societati sau
  •  cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

Singura exceptie ce se pastreaza se refera la posibilitatea stabilirii sediului mai multor societati la aceeasi adresa numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate.

Actul normativ prevede in mod suplimentar ca numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

Cesiunea partilor sociale

O modificare  esentiala  a Legii nr. 31/1990 se refera la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind transmiterea partilor sociale.

Astfel, procedura de inregistrare va presupune, potrivit modificarii aduse prin Ordonanta, parcurgerea unei etape prealabile de mentionare a hotararii in registrul comertului si publicare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

In acest sens,  Oficiul registrului comertului va transmite de indata, pe cale electronica, hotararea  catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Inauntrul termenului de 30 de zile, creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum si, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale.

Inregistrarea propriu-zisa a cesiunii se va realiza, in lipsa unei opozitii, dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la publicarea hotararii adunarii generale a asociatilor sau, dupa caz, a deciziei asociatului unic in Monitorul Oficial al Romaniei sau, daca a fost formulata o opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article