In M.Of.  nr.  926 din  data de 30 decembrie 2009  a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

O.U.G. nr. 116/2009 intra in vigoare la data de 15.01.2010 si se aplica pe o perioada de maximum 6 luni, inauntrul careia Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial.

Actul normativ  mentionat a fost adoptat  cu scopul de a asigura respectarea termenelor de eliberare a certificatelor de inregistrare, de inscriere de mentiuni si a documentelor aferente, de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului, ca imperativ al derularii in conditii corespunzatoare, cu respectarea legii, a activitatii comerciantilor.

In acest sens, O.U.G. nr. 116/2009 reglementeaza aspecte referitoare in principal la:

  •  competenta in solutionarea cererilor de inregistrare;
  •  termenele de solutionare;
  •  amanarea cauzelor;
  •  taxele de inregistrare.

Competenta de solutionare a cererilor de inregistrare

La oficiile registrului comertului de pe langa tribunalele teritoriale nu vor mai fi delegati judecatori pentru solutionarea dosarelor constituite in vederea  inregistrarii mentiunilor de modificare a actului constitutiv sau inregistrarii unei noi societati comerciale.

Astfel, s-a instituit o noua competenta, respectiv aceea a directoriloroficiului registrului comertului sau  a  persoanele desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului(O.N.R.C.).

Anumite cereri, precum  constatarea dizolvarii de drept sau radierea,care, anterior adoptarii O.U.G. 116/2009,  erau de asemenea in competenta de solutionare a judecatorului delegat vor fi inaintate sectiei comerciale a  tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, urmand a fi solutionate de urgenta si cu precadere.

In ceea ce priveste cererile de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, si acestea vor fi solutionate  de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de catre persoana sau persoanele desemnate, urmand a fi avute in vedere si termenele de solutionare anterior acordate.

Termenele de solutionare

Ordonanta  prevede ca procedura de solutionare a cererilor de inregistrare nu are caracter contradictoriu si nu se desfasoara in sedinta publica, cu exceptia cazului in care in mod expres se solicita acest  lucru de catre partea care a depus cererea sau reprezentantul acesteia, situatie in care se va organiza audienta publica pentru sustinerea cererii inainte de solutionare.

In acest sens, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnata/desemnate poate/pot sa dispuna efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si prezentarea oricaror alte dovezi  cand, pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, atunci cand  considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti. In acelasi scop, partile pot fi invitate sa se prezinte la oficiul registrului comertului.

Inscrisurile noi in sustinerea cererilor de inregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, prin registratura generala, cu cel putin o zi inainte de data solutionarii, si nu in timpul deliberarii asupra cererii.

Amanarea cauzelor

Termenele de amanare nu pot fi mai lungi de 15 zile,  fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua cand s-a sfarsit termenul, si se pot acorda in conditiile in care cererile de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acestora nu indeplinesc conditiile prevazute de lege. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile.

Comunicarea rezolutiilor de amanare se realizeaza prin afisare la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.

Daca  solicitantul nu isi indeplineste obligatiile dispuse prin rezolutia de amanare a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau a persoanei sau persoanelor desemnate in termenul prevazut, cererile de inregistrare urmeaza a fi respinse.

In situatia in care la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate va/vor transmite dosarul sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul, unde vor fi solutionate de urgenta si cu precadere.

Taxele de inregistrare

Ca efect al circumstantei potrivit careia investirea cu legalitate a cererilor de inregistrare in registrul comertului nu se mai realizeaza de catre judecatori, comerciantii sunt scutiti de la plata taxei judiciare de timbru. Pe cale de consecinta, taxele de inregistrare vor scadea cu 39 lei.

In mod similar, comerciantii nu mai datoreaza nici timbrul judiciar in valoare de 0,15 lei, fara de care, inainte de adoptarea O.U.G. 116/2009, cererile nu puteau fi inregistrate.

Trebuie spus ca, in cazul cererilor de inregistrare depuse la registrul comertului pana la data intrarii in vigoare a ordonantei si nesolutionate, daca informatiile din cazierul fiscal au expirat sau urmeaza sa expire, oficiile registrului comertului vor solicita reconfirmarea acestora directiilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta operatiune fiind scutita de plata oricaror taxe/tarifesuplimentare.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article