In M.Of. nr. 304 din data de 28 mai 2013 a fost publicat Ordinul ministrului sanatatii nr. 658/2013 pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national (denumit in continuare „Ordinul”).

In considerarea faptului ca, prin O.U.G. nr. 71/2012, Ministerul Sanatatii a fost desemnat ca unitate de achizitii publice centralizata, precum si avand in vedere Referatul de aprobare al Serviciului de achizitii publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013, Ministerul Sanatatii a aprobat si a facut publica lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national.

Prin Ordin, Ministerul Sanatatii a stabilit ca pentru produsele si serviciile ce se regasesc in lista anexata acestuia, unitatile sanitare publice pot achizitiona prin proceduri de achizitie centralizate la nivel national cantitatile necesare de produse si servicii, insa numai pentru perioada care nu depaseste primul semestru al anului 2013.

Intr-o prima sectiune a listei sunt enumerate dispozitivele medicale ce vor fi achizitionate, pentru ca, in a doua sectiune, sa fie listate serviciile, combustibilii si lubrifiantii ce vor fi achizitionati. In sectiunea a treia a listei se regasesc materialele sanitare, iar in sectiunea a patra medicamentele ce vor fi achizitionate.

De asemenea, se mentioneaza ca produsele si serviciile ce se regasesc in primele trei sectiuni ale listei, precum si o parte dintre medicamentele enumerate in sectiunea a patra a listei, vor fi asigurate de catre Ministerul Sanatatii prin achizitii centralizate, cel tarziu in trimestrul al IV-lea al anului 2013.

Pentru o serie de medicamente din lista se stipuleaza in mod expres ca acestea vor fi achizitionate si pentru Programul P6.1: Hemofilie si talasemie, precum si pentru Programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza, in timp ce, pentru alte medicamente, emitentul precizeaza ca acestea vor fi achizitionate fie exclusiv pentru Programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoza, fie exclusiv pentru Programul P1A: Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article