In M.Of. nr. 226 din data de 9 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli.

Specificatiile tehnice

Prin Ordin s-au aprobat specificatiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.

Astfel, Ordinul reglementeaza in mod detaliat specificatiile tehnice privind:

  •  standardele de comercializare a merelor;
  •  cantitatile solicitate;
  •  calitatea, prezentarea si marcajul produselor;
  •  buletinele de analiza necesare loturilor de mere;
  •  mijloacele necesare pentru transport si distributie, precum si spatii de depozitare;
  •  modul de distributie.

Dispozitii finale

Pentru anul scolar 2009-2010, modul de distributie se va stabili de fiecare consiliu judetean si/sau local al fiecarui sector al municipiului Bucuresti si, respectiv, al fiecarei comune, fiecarui oras si municipiu, dupa caz, in functie de spatiile de depozitare existente in fiecare scoala, distributia putandu-se realiza si altfel decat zilnic, bisaptamanal sau saptamanal.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article