In M.Of. nr. 226 din data de 9 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli.

Specificatiile tehnice

Prin Ordin s-au aprobat specificatiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.

Astfel, Ordinul reglementeaza in mod detaliat specificatiile tehnice privind:

  •  standardele de comercializare a merelor;
  •  cantitatile solicitate;
  •  calitatea, prezentarea si marcajul produselor;
  •  buletinele de analiza necesare loturilor de mere;
  •  mijloacele necesare pentru transport si distributie, precum si spatii de depozitare;
  •  modul de distributie.

Dispozitii finale

Pentru anul scolar 2009-2010, modul de distributie se va stabili de fiecare consiliu judetean si/sau local al fiecarui sector al municipiului Bucuresti si, respectiv, al fiecarei comune, fiecarui oras si municipiu, dupa caz, in functie de spatiile de depozitare existente in fiecare scoala, distributia putandu-se realiza si altfel decat zilnic, bisaptamanal sau saptamanal.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article