In M.Of. nr. 226 din data de 9 aprilie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli.

Specificatiile tehnice

Prin Ordin s-au aprobat specificatiile tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.

Astfel, Ordinul reglementeaza in mod detaliat specificatiile tehnice privind:

  •  standardele de comercializare a merelor;
  •  cantitatile solicitate;
  •  calitatea, prezentarea si marcajul produselor;
  •  buletinele de analiza necesare loturilor de mere;
  •  mijloacele necesare pentru transport si distributie, precum si spatii de depozitare;
  •  modul de distributie.

Dispozitii finale

Pentru anul scolar 2009-2010, modul de distributie se va stabili de fiecare consiliu judetean si/sau local al fiecarui sector al municipiului Bucuresti si, respectiv, al fiecarei comune, fiecarui oras si municipiu, dupa caz, in functie de spatiile de depozitare existente in fiecare scoala, distributia putandu-se realiza si altfel decat zilnic, bisaptamanal sau saptamanal.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article