In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea).

proceduri de atribuire vasslawyers avocat achizitii publice parteneriat public privat

Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale reglementeaza aspecte precum:

  • initierea procedurii de concesionare a serviciului;
  • elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a documentatiei de atribuire si aprobarea concesionarii;
  • organizarea si desfasurarea licitatiei publice deschise si incheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.

Totodata, Anexele A-C, parte integranta din cadrul general includ:

  • documentatia-cadru de atribuire – licitatie publica deschisa;
  • continutul-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale;
  • contractul-cadru de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale.

La data intrarii in vigoare a Hotararii s-a abrogat Hotararea Guvernului nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale.

Similar articles

The European Commission publishes the Guidance on using the public procurement framework in the emergency situation related to the COVID-19 crisis (Text in Romanian)

In J.O.U.E. nr. C 108 din data de 1 aprilie 2020 a fost publicata Comunicarea privind Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizitiile publice in situatia de urgenta legata de criza COVID-19 (Orientarile). Comisia recunoaste ca COVID-19 este o criza sanitara care necesita solutii rapide si inteligente si indemanare in tratarea unei cresteri imense …

Read article