La data de 25 februarie 2009, Comisia Europeana a publicat Nota privind aplicarea legislatiei in domeniul ajutoarelor de stat de catre instantele nationale. Nota are drept scop principal informarea instantelor nationale si a persoanelor interesate cu privire la remediile pe care le au la dispozitie in ipoteza incalcarii reglementarilor privind ajutoarele de stat, precum si acordarea de asistenta in aplicarea acestora.

Nota trateaza aspecte generale precum criteriile de calificare a unei masuri drept ajutor de stat, obligatia de notificare a ajutorului de stat, rolul Comisiei si al instantelor nationale in aplicarea reglementarilor in materie, punand insa accent pe rolul instantelor nationale in aplicarea art. 88 alin.  (3)  CE  – ajutorul de stat ilegal  – si in implementarea deciziilor Comisiei care dispun recuperarea acestui tip de ajutor.

Rolul instantelor nationale in aplicarea art. 88 alin. (3) CE

Concurentii beneficiarilor de ajutor de stat ilegal si tertele persoane afectate dispun de urmatoarele remedii in fata instantelor nationale:

 •  prevenirea platii ajutorului ilegal – obligatia instantelor nationale de a preveni plata ajutorului ilegal se poate naste in diferite proceduri, in functie de categoriile de actiuni reglementate de legislatia nationala; spre exemplu, prevenirea platii ajutorului ilegal poate fi consecinta anularii actului prin care s-a dispus acordarea ajutorului;
 •  recuperarea ajutorului ilegal – instantele nationale vor dispune recuperarea integrala a ajutorului  ilegal, independent de compatibilitate acestuia cu art. 87 alin. (2) sau (3) CE;
 •  recuperarea dobanzii – instantele nationale vor dispune recuperarea dobanzii din ziua in care ajutorul  ilegal a fost pus la dispozitia beneficiarului si pana in ziua in care este efectiv recuperata;
 •  solicitarea de despagubiri – actiunea in pretentii pentru acordarea de despagubiri poate fi indreptata fie impotriva autoritatii care a acordat ajutorul de stat, fie impotriva beneficiarului ajutorului; nota prevede ca, in ipoteza in care despagubirile sunt solicitate de la autoritate, persoana afectata isi poate fundamenta actiunea pe dispozitiile dreptului national sau ale dreptul comunitar in cazul in care s-a incalcat obligatia de notificare prevazuta de art. 88 alin. (3)  CE; jurisprudenta a confirmat ca Statele Membre au obligatia de a despagubi persoanele pentru prejudiciile cauzate ca urmare a incalcarii dreptului comunitar, pentru care Statul este responsabil; pentru ca raspunderea Statului sa fie angajata, trebuie indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
  •  dispozitia legala incalcata confera anumite drepturi persoanelor;
  •  incalcarea este suficient de serioasa;
  •  exista o legatura de cauzalitate  directa  intre incalcarea obligatiei de catre  Statul Membru si prejudiciul suferit de persoana vatamata;

in ipoteza in care despagubirile sunt solicitate de la beneficiarul ajutorului, reclamantul nu isi poate intemeia actiunea pe dispozitiile dreptului comunitar, ci numai pe  cele ale dreptului national; aceasta, intrucat art. 88 alin. (3) CE nu reglementeaza o obligatie directa in sarcina beneficiarului;

 •  masuri provizorii – cele mai des intalnite cazuri vizeaza situatia in care ajutorul ilegal nu a fost inca platit, dar exista riscul ca astfel de plati sa fie efectuate pe parcursul solutionarii actiunii in justitie; in asemenea  cazuri, instantele nationale pot lua masuri provizorii astfel incat ajutorul sa nu fie  efectiv  platit pana la solutionarea cauzei aflate pe rol.

Rolul instantelor nationale in  implementarea deciziilor de recuperare

Remediile in fata instantelor nationale in legatura cu implementarea defectuoasa a deciziilor de recuperare cuprind:

 •  contestarea validitatii actului national prin care s-a dispus recuperarea – regulile care guverneaza aceste actiuni sunt stabilite in detaliu in Nota Comisiei privind Recuperarea, din  anul 2007;
 •  solicitarea de despagubiri pentru neimplementarea unei decizii de recuperare – succesul actiunii in despagubiri depinde de dovedirea de catre reclamant a faptului ca a suferit prejudiciul ca un rezultat direct al recuperarii intarziate.

Reguli procedurale

Aplicarea dreptului national este subordonata respectarii urmatoarelor principii:

 •  principiul echivalentei – regulile procedurale nationale aplicabile cererilor in justitie intemeiate pe art. 88 alin. (3) CE nu trebuie sa fie mai putin favorabile decat cele aplicabile cererilor intemeiate pe dreptul intern;
 •  principiul eficacitatii – regulile procedurale nationale nu trebuie sa faca exercitiul drepturilor conferite de dreptul comunitar excesiv de dificil sau practic imposibil.

Acordarea de asistenta

Comisia  Europeana  poate acorda asistenta instantelor nationale, la solicitarea acestora, in doua forme:

 •  transmiterea informatiilor relevante aflate in posesia sa;
 •  transmiterea unei opinii referitoare la aplicabilitatea reglementarilor privind ajutoarele de stat.

Nota bene

Nota a fost emisa in vederea asistarii instantelor nationale in aplicarea reglementarilor privind ajutoarele de stat, nefiind obligatorie pentru instantele nationale si neafectandu-le independenta.

Nota inlocuieste Nota de Cooperare a Comisiei Europene, din anul 1995.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article