In M.Of. nr. 476 din data de 30 iunie 2015 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale.

Modificarile introduse de Ordonanta de urgenta au ca scop corelarea reglementarii nationale in materia detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale cu reglementarile aplicabile la nivel european.

Principalele modificari aduse de Ordonanta de urgenta vizeaza:

  • sfera de aplicare a reglementarii nationale in materia detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
  • redefinirea notiunii de salariat detasat si introducerea unor noi definitii aplicabile in materia detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
  • conditiile de munca aplicabile salariatilor detasati in cadrul prestarii de servicii transnationale.

DOMENIUL DE APLICARE

Noua reglementare extinde sfera de aplicare a Legii nr. 344/2006, prevazandu-se in mod expres ca aceasta se va aplica si in cazul detasarilor transfrontaliere realizate de intreprinderi din Confederatia Elvetiana, precum si in cazul detasarilor transfrontaliere realizate de intreprinderile din Romania.

In acest sens, se prevede ca reglementarile nationale in materia detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale se vor aplica si angajatorilor stabiliti pe teritoriul Romaniei, care adopta una dintre urmatoarele masuri cu caracter transnational:

  • detaseaza un salariat de pe teritoriul Romaniei, in numele angajatorului si sub coordonarea acestuia, in cadrul unui contract incheiat intre angajator si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si angajator;
  • detaseaza un salariat de pe teritoriul Romaniei la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi din care face parte angajatorul, situata pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si angajator;
  • pun la dispozitie un salariat, in calitatea lor de agenti de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

Se recunoaste posibilitatea ca masurile cu caracter transnational anterior amintite sa poata fi dispuse si in ceea ce priveste personalul angajatorilor stabiliti pe teritoriul Romaniei, care efectueaza operatiuni de transport international, trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.

DEFINIREA ANUMITOR NOTIUNI

Noua reglementare redefineste notiunea de salariat detasat si introduce noi definitii aplicabile in materia detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale. Se definesc astfel urmatoarele notiuni pentru scopul aplicarii noii reglementari: salariat detasat pe teritoriul Romaniei, salariat detasat de pe teritoriul Romaniei, salariu minim, cheltuieli generate de detasare si indemnizatie specifica detasarii.

CONDITIILE DE MUNCA

Potrivit noii reglementari, dispozitiile nationale in materia detasarii salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale nu limiteaza aplicarea conditiilor de munca mai favorabile pentru salariatii detasati pe teritoriul Romaniei si respectiv pentru salariatii detasati de pe teritoriul Romaniei.

Similar articles

New increase of the minimum gross wage (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 1010 din data de 16.12.2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut a crescut de la 2.080 lei la 2.230 lei/luna. Aceasta suma nu include sporuri sau alte …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article