In M.Of. nr. 237 din data de 24 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Actul normativ a intrat in vigoare la data de 24 aprilie 2013.
Ordonanta a fost adoptata avand in vedere necesitatea aplicarii unor masuri urgente pentru eliminarea blocajelor ce au loc in activitatea curenta a operatorilor din transportul aerian care isi desfasoara activitatea pe o piata concurentiala si care, pana la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006, respectiv pana la data de 1 ianuarie 2013, nu aveau calitatea de autoritate contractanta.
Astfel, potrivit modificarii, este autoritate contractanta in sensul O.U.G. nr. 34/2006 orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral sau majoritar detinut de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la art. 8 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 sau de catre un alt organism de drept public, cu exceptia transportatorilor aerieni.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article