In M.Of. nr. 237 din data de 24 aprilie 2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Actul normativ a intrat in vigoare la data de 24 aprilie 2013.
Ordonanta a fost adoptata avand in vedere necesitatea aplicarii unor masuri urgente pentru eliminarea blocajelor ce au loc in activitatea curenta a operatorilor din transportul aerian care isi desfasoara activitatea pe o piata concurentiala si care, pana la momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006, respectiv pana la data de 1 ianuarie 2013, nu aveau calitatea de autoritate contractanta.
Astfel, potrivit modificarii, este autoritate contractanta in sensul O.U.G. nr. 34/2006 orice regie autonoma sau companie nationala/societate comerciala cu capital integral sau majoritar detinut de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la art. 8 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 sau de catre un alt organism de drept public, cu exceptia transportatorilor aerieni.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article