In M.Of. nr.  880  din data de 16 decembrie 2009 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor  interimar nr. 300/2009 privind competentele de achizitie a produselor  si serviciilor  in Ministerul Administratiei si Internelor.

Ordinul va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, la aceeasi data fiind abrogat Ordinul  ministrului internelor si reformei administrative nr. 681/2008 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Administratiei si Internelor,  si reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:

  •  achizitiile la nivel centralizat;
  •  achizitiile la nivel teritorial si local.

Achizitiile la nivel centralizat

Achizitiile la nivel centralizat in Ministerul Administratiei si Internelor se realizeaza de  Baza de Aprovizionare  si Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea, Directia  economico-administrativa, Directia generala pentru comunicatii  si tehnologia informatiei, fiecare pe domeniul sau de competenta, pentru toate unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, si Directia medicala, pentru unitatile sanitare ale ministerului.

Produsele si serviciile care se achizitioneaza la nivel centralizat  sunt mentionate in lista prevazuta in anexa nr. 1 la Ordin.

Achizitiile la nivel teritorial si local

La nivel teritorial, achizitiile de bunuri si servicii se realizeaza de institutiile ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori tertiari din finantarea directa a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unitatile din structura si pentru cele carora le asigura suportul logistic.

Achizitiile la nivel local se efectueaza de catre  structurile ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii si pentru unitatile carora le asigura suportul logistic.

Produsele si serviciile care se  achizitioneaza la nivel teritorial si/sau local sunt cuprinse in listele prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4 la Ordin.

Anexe

  • Anexele nr. 1-6 fac parte din Ordin, astfel:
  •  Anexa nr. 1  – Lista  produselor  si serviciilor a caror achizitie se realizeaza la nivel centralizat;
  •  Anexa nr. 2 – Lista cu produsele si serviciile care se achizitioneaza la nivel teritorial  si ale caror specificatii tehnice se avizeaza de catre directorul Directiei logistice;
  •  Anexa nr. 3  – Lista  cu produsele ale caror specificatii tehnice se avizeaza de catre  directorii generali/directorii  directiilor generale/directiilor centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competenta pentru achizitie;
  •  Anexa nr. 4  – Lista  cu produsele  si serviciile a caror achizitie se realizeaza la nivel teritorial  si ale caror specificatii tehnice se aproba de catre structura achizitoare;
  •  Anexa nr. 5 –  Model Specificatie tehnica;
  •  Anexa nr. 6 – Specificatie tehnica.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article