In M.Of. nr. 442 din data de 29 iunie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2009  pentru modificarea  si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea  si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

Ordonanta a fost adoptata, printre altele, in considerarea  necesitatii introducerii unor mecanisme care sa permita diminuarea blocajului financiar  creat  de intarzierile mari  inregistrate  la plata obligatiilor contractuale dintre contractori si subcontractori.

In acest scop, au fost modificate prevederile art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 146/2002 care stabilesc ordinea efectuarii platilor de catre operatorii economici,  din  sumele  incasate  in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, reprezentand contravaloarea bunurilor furnizate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate pentru institutiile publice beneficiare.

Prin urmare, operatorii economici vor  utiliza sumele incasate de la institutiile publice, in urmatoarea ordine:

  •  pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente  in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;
  •  pentru achitarea  obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete;
  •  proportional cu gradul de  incasare, pentru plata  facturilor recunoscute la plata de catre contractorul general catre subcontractori.

Sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plati catre furnizori sau creditori cu conturi deschise  la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost  infiintatapoprire prin titluri executorii.

 

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article