In M.Of. nr. 442 din data de 29 iunie 2009 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2009  pentru modificarea  si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea  si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

Ordonanta a fost adoptata, printre altele, in considerarea  necesitatii introducerii unor mecanisme care sa permita diminuarea blocajului financiar  creat  de intarzierile mari  inregistrate  la plata obligatiilor contractuale dintre contractori si subcontractori.

In acest scop, au fost modificate prevederile art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 146/2002 care stabilesc ordinea efectuarii platilor de catre operatorii economici,  din  sumele  incasate  in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, reprezentand contravaloarea bunurilor furnizate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate pentru institutiile publice beneficiare.

Prin urmare, operatorii economici vor  utiliza sumele incasate de la institutiile publice, in urmatoarea ordine:

  •  pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente  in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;
  •  pentru achitarea  obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete;
  •  proportional cu gradul de  incasare, pentru plata  facturilor recunoscute la plata de catre contractorul general catre subcontractori.

Sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plati catre furnizori sau creditori cu conturi deschise  la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost  infiintatapoprire prin titluri executorii.

 

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article