In M.Of. nr. 344 din data de  22 mai 2009 a fost publicat Ordinul  nr. 1.059/555/306/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor, al ministrului transporturilor si al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari, publicat in M.Of. nr. 424 si 424 bis din 5 iunie 2008.

Contractele de lucrari  care intra sub incidenta O.U.G. nr. 34/2006 seincheiau, incepand cu data de 1 iulie 2008, pana la abrogarea Ordinului mentionat, utilizand  modelele de contract anexate la  acesta.  Practic, anexele la Ordinul  nr. 915/465/415/2008  contineau  conditiile contractuale generale si speciale pe care autoritatile contractante aveauobligatia de a le folosi la incheierea unui contract de lucrari, dupa cum urmeaza:

  •  Anexa nr. 1a  – Conditii de Contract pentru Constructii, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar;
  •  Anexa nr. 1b  – Conditii Speciale Obligatorii pentru Conditii de Contract pentru Constructii;
  •  Anexa nr. 2a  – Conditii de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice si mecanice, si pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Anexa nr. 2b  – Conditii Speciale obligatorii pentru FIDIC Galben 1999;
  •  Anexa nr. 3a – Forma scurta de contract;
  •  Anexa nr. 3b  – Conditii Speciale obligatorii pentru Forma Scurta de Contract.

Conditiile generale reprezentau in fapt  traducerea in limba romana a urmatoarelor carti FIDIC publicate de Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti in anul 1999:

  •  Cartea Rosie  – vizand contractele pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de beneficiar;
  •  Cartea Galbena – vizand contractele pentru echipamente electrice si mecanice, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Cartea Verde – vizand forma scurta a contractului.

In schimb, conditiile speciale obligatorii reprezentau acele conditii considerate necesare  pentru  armonizarea  conditiilor generale cu legislatia romana.

In concluzie, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 1.059/555/306/2009, autoritatile contractante nu mai au obligatia de a folosi conditiile contractuale mentionate mai sus la incheierea contractelor de lucrari.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article