In M.Of. nr. 344 din data de  22 mai 2009 a fost publicat Ordinul  nr. 1.059/555/306/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor, al ministrului transporturilor si al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari, publicat in M.Of. nr. 424 si 424 bis din 5 iunie 2008.

Contractele de lucrari  care intra sub incidenta O.U.G. nr. 34/2006 seincheiau, incepand cu data de 1 iulie 2008, pana la abrogarea Ordinului mentionat, utilizand  modelele de contract anexate la  acesta.  Practic, anexele la Ordinul  nr. 915/465/415/2008  contineau  conditiile contractuale generale si speciale pe care autoritatile contractante aveauobligatia de a le folosi la incheierea unui contract de lucrari, dupa cum urmeaza:

  •  Anexa nr. 1a  – Conditii de Contract pentru Constructii, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar;
  •  Anexa nr. 1b  – Conditii Speciale Obligatorii pentru Conditii de Contract pentru Constructii;
  •  Anexa nr. 2a  – Conditii de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice si mecanice, si pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Anexa nr. 2b  – Conditii Speciale obligatorii pentru FIDIC Galben 1999;
  •  Anexa nr. 3a – Forma scurta de contract;
  •  Anexa nr. 3b  – Conditii Speciale obligatorii pentru Forma Scurta de Contract.

Conditiile generale reprezentau in fapt  traducerea in limba romana a urmatoarelor carti FIDIC publicate de Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti in anul 1999:

  •  Cartea Rosie  – vizand contractele pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de beneficiar;
  •  Cartea Galbena – vizand contractele pentru echipamente electrice si mecanice, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Cartea Verde – vizand forma scurta a contractului.

In schimb, conditiile speciale obligatorii reprezentau acele conditii considerate necesare  pentru  armonizarea  conditiilor generale cu legislatia romana.

In concluzie, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 1.059/555/306/2009, autoritatile contractante nu mai au obligatia de a folosi conditiile contractuale mentionate mai sus la incheierea contractelor de lucrari.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article