In M.Of. nr. 344 din data de  22 mai 2009 a fost publicat Ordinul  nr. 1.059/555/306/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor, al ministrului transporturilor si al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari, publicat in M.Of. nr. 424 si 424 bis din 5 iunie 2008.

Contractele de lucrari  care intra sub incidenta O.U.G. nr. 34/2006 seincheiau, incepand cu data de 1 iulie 2008, pana la abrogarea Ordinului mentionat, utilizand  modelele de contract anexate la  acesta.  Practic, anexele la Ordinul  nr. 915/465/415/2008  contineau  conditiile contractuale generale si speciale pe care autoritatile contractante aveauobligatia de a le folosi la incheierea unui contract de lucrari, dupa cum urmeaza:

  •  Anexa nr. 1a  – Conditii de Contract pentru Constructii, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar;
  •  Anexa nr. 1b  – Conditii Speciale Obligatorii pentru Conditii de Contract pentru Constructii;
  •  Anexa nr. 2a  – Conditii de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice si mecanice, si pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Anexa nr. 2b  – Conditii Speciale obligatorii pentru FIDIC Galben 1999;
  •  Anexa nr. 3a – Forma scurta de contract;
  •  Anexa nr. 3b  – Conditii Speciale obligatorii pentru Forma Scurta de Contract.

Conditiile generale reprezentau in fapt  traducerea in limba romana a urmatoarelor carti FIDIC publicate de Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti in anul 1999:

  •  Cartea Rosie  – vizand contractele pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de beneficiar;
  •  Cartea Galbena – vizand contractele pentru echipamente electrice si mecanice, pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre antreprenor;
  •  Cartea Verde – vizand forma scurta a contractului.

In schimb, conditiile speciale obligatorii reprezentau acele conditii considerate necesare  pentru  armonizarea  conditiilor generale cu legislatia romana.

In concluzie, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 1.059/555/306/2009, autoritatile contractante nu mai au obligatia de a folosi conditiile contractuale mentionate mai sus la incheierea contractelor de lucrari.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article