In M.Of. nr. 391 din data de 14 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 180/2010 privind abrogarea Ordinului nr. 183/2006 privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media.

Ordinul  abrogat  cuprindea informatii cu privire la  structura, continutul si modul de utilizare ale modelelor specifice de invitatii de participare la procedura prin “cerere de oferte”, referatului de oportunitate, raportului de evaluare a impactului, dosarului achizitiei publice si ale contractului de servicii de publicitate media.

De asemenea,  prin  Ordinul nr. 183/2006 autoritatile contractante  erau obligate  sa utilizeze anumite criterii de calificare si selectie a operatorilor economici, in functie de natura mijlocului de comunicare (publicatii, presa audio-TV sau internet).

Mai mult, actul normativ abrogat stabilea algoritmul de calcul aplicat in cazul aplicarii criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

Nu in ultimul rand, Ordinul nr. 183/2006 reglementa termenul pana la care autoritatile contractante erau obligate sa faca public anuntul privind aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractului de servicii de publicitate media, care era de cel putin 3 zile inainte de inceperea negocierilor.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article