In M.Of. nr. 450 din data de 30 iunie 2009 a fost publicata Legea nr. 246/2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei  contractuale. Legea nr.  469/2002  intrase in vigoare in august 2002, la 30 de zile de la publicarea sa in M.Of. nr. 529 din 19 iulie 2002.

Pana la data abrogarii, Legea nr. 469/2002 se aplica tuturor contractelor incheiate pentru efectuarea actelor de comert de catre agentii economici comercianti, persoane juridice, si comercianti, persoane fizice.

Legea reglementa, in principal, aspecte referitoare la:

  •  clauzele contractuale pe care trebuie sa le contina in mod obligatoriu contractul, in functie de natura sa, respectiv clauze referitoare la obligatiile partilor,  conditiile de livrare  si de calitate a bunurilor  si serviciilor, termenele, modalitatile de plata si de garantare a platii pretului, instrumentele de plata si clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei  si devalorizarii, riscul contractual, modul de solutionare a eventualelor litigii aparute  in legatura cu derularea  si executarea contractului;
  •  obligatia efectuarii platilor la data scadentei;
  •  posibilitatea partilor de a prevedea, in contractele incheiate, ca, in cazul  neindeplinirii pana la scadenta sau pana la un alt termen convenit a obligatiei de efectuare a platilor la data scadentei, debitorii sa plateasca,  in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de  intarziere,  incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei;
  •  instrumentele  de plata pe care partile contractante le pot utilizapentru realizarea platilor;
  •  modalitatile de recuperare a creantelor de catre partile contractante.

Actul normativ referit prevedea si o serie de contraventii sanctionate cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, printre care neefectuarea, cu rea-credinta, de catre debitor a platilor la data scadentei si neasigurarea evidentei obligatiilor de plata pe scadente.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article