In M.Of. nr. 450 din data de 30 iunie 2009 a fost publicata Legea nr. 246/2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei  contractuale. Legea nr.  469/2002  intrase in vigoare in august 2002, la 30 de zile de la publicarea sa in M.Of. nr. 529 din 19 iulie 2002.

Pana la data abrogarii, Legea nr. 469/2002 se aplica tuturor contractelor incheiate pentru efectuarea actelor de comert de catre agentii economici comercianti, persoane juridice, si comercianti, persoane fizice.

Legea reglementa, in principal, aspecte referitoare la:

  •  clauzele contractuale pe care trebuie sa le contina in mod obligatoriu contractul, in functie de natura sa, respectiv clauze referitoare la obligatiile partilor,  conditiile de livrare  si de calitate a bunurilor  si serviciilor, termenele, modalitatile de plata si de garantare a platii pretului, instrumentele de plata si clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei  si devalorizarii, riscul contractual, modul de solutionare a eventualelor litigii aparute  in legatura cu derularea  si executarea contractului;
  •  obligatia efectuarii platilor la data scadentei;
  •  posibilitatea partilor de a prevedea, in contractele incheiate, ca, in cazul  neindeplinirii pana la scadenta sau pana la un alt termen convenit a obligatiei de efectuare a platilor la data scadentei, debitorii sa plateasca,  in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de  intarziere,  incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei;
  •  instrumentele  de plata pe care partile contractante le pot utilizapentru realizarea platilor;
  •  modalitatile de recuperare a creantelor de catre partile contractante.

Actul normativ referit prevedea si o serie de contraventii sanctionate cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, printre care neefectuarea, cu rea-credinta, de catre debitor a platilor la data scadentei si neasigurarea evidentei obligatiilor de plata pe scadente.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article