In M.Of. nr. 296 din data de  6 mai 2009 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 80/2009  pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica.

Incepand cu data publicarii Ordinului nr. 80/2009 in Monitorul Oficial al Romaniei,  s-au abrogat prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea  si Monitorizarea Achizitiilor Publice  nr. 155/2006 privind aprobarea  Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, publicat in M.Of. nr. 894 din data de 2 noiembrie 2006.

Ghidul cuprindea explicatii cu privire la modul de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si ale H.G.  nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr. 34/2006,  precum si informatii privind continutul documentatiei de atribuire a contractelor de achizitie publica si formularele specifice aferente.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article