In M.Of. nr. 22 din data de 9 ianuarie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului comunicatiilor si pentru societatea informationala, al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 872/5932/2284/2903 din 1 noiembrie 2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Ordinul a intrat in vigoare la data de 1 februarie si se aplica incepand cu veniturile aferente acestei luni.

La data intrarii in vigoare a Ordinului se abroga prevederile Ordinului ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului finantelor publice nr. 217/4172/1348/835/2015 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Activitatea de creatie de programe pentru calculator a fost definita in noul Ordin ca reprezentand prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa la Ordin in scopul realizarii unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializarii.

Ordinul aduce o modificare substantiala si de o importanta majora atat pentru societatile nou infiintate sau reorganizate, cat si pentru ceilalti operatori economici al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), respectiv eliminarea pragului privind venitul anual/angajat care beneficiaza de scutirea de impozit de cel putin 10.000 USD.

Conform noului Ordin, pentru a beneficia de aceasta facilitate fiscala, angajatorul trebuie sa fi realizat in anul fiscal precedent si inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator, fara a se mai stabili un prag minim.

Noul Ordin vine in sprijinul societatilor care se infiinteaza in cursul anului fiscal si societatilor care se reorganizeaza care sunt exceptate, pentru anul infiintarii si pentru anul fiscal urmator, respectiv pentru anul in care s-a produs operatiunea de reorganizare, de la dispozitiile privind inregistrarea unor venituri din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Astfel, prin eliminarea acestui prag si prin exceptarea societatilor nou infiintate sau reorganizate de la aceasta conditie, s-a acordat posibilitatea ca orice angajat al operatorilor economici al caror obiect de activitate include crearea de programe pe calculator sa beneficieze de scutirea de impozit pe venit prevazuta de Codul fiscal, bineinteles, in conditiile in care acestia indeplinesc si celelalte cerinte prevazute de Ordin, respectiv:

 • angajatul sa fie incadrat pe unul dintre urmatoarele posturi: administrator baze de date, analist, inginer de sistem informatic, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic;
 • postul respectiv sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • angajatul sa detina o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si sa presteze efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa la Ordin, aferenta posturilor de mai sus.

In ceea ce priveste documentele justificative pe care angajatorul trebuie sa le pastreze la sediul acestuia in vederea controlului, inclusiv in format electronic (caz in care vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa), acestea sunt aceleasi ca si pana acum, respectiv:

 • actul constitutiv al operatorului economic;
 • organigrama angajatorului;
 • fisa postului;
 • diploma acordata dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, respectiv, diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, impreuna cu foaia matricola sau dupa caz suplimentul la diploma – copii cu mentiunea “conform cu originalul”, respectiv atestatul de echivalare a diplomei eliberat prin structurile Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene – copie legalizata;
 • contractul individual de munca – copie cu mentiunea “conform cu originalul”;
 • statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor;
 • comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creatie de programe pentru calculator;
 • balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creatie de programe pentru calculator.

Noul Ordin nu se mai aplica, in schimb, si angajatilor persoanelor juridice romane de drept public.

Introducerea acestei facilitati fiscale inca din anul 2004 a creat premisele dezvoltarii sectorului IT&C din Romania, prin lansarea pe piata din Romania a companiilor IT internationale, Romania devenind in ultimii ani un hub al IT-istilor, contribuind astfel la cresterea economica nationala. Noile modificari vin in primul rand in sprijinul tinerilor antreprenori ai caror angajati nu beneficiau de scutirea de impozit in primii ani de activitate.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article