In M.Of. nr. 778 din data de 19 octombrie 2015 a fost publicata Decizia prim-ministrului nr. 236/2015 privind infiintarea Comitetului Interministerial pentru Achizitii Publice.

Decizia stabileste elementele de baza pentru infiintarea Comitetului, cum ar fi:

 • atributiile;
 • componenta;
 • functionarea.

ATRIBUTIILE COMITETULUI

In vederea realizarii scopului sau, Comitetul are urmatoarele atributii:

 • monitorizarea stadiului implementarii masurilor stabilite prin Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice, cu incadrarea in indicatori;
 • sprijinirea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice in vederea implementarii masurilor stabilite prin Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice si in promovarea politicilor in domeniul achizitiilor publice;
 • asigurarea coordonarii si coerentei procesului de implementare a Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice, in special in domeniile gestionate de ministerele, organele de specialitate si institutiile administratiei publice centrale care fac parte din Comitet, in acord cu angajamentele internationale asumate de catre Guvern, in special in relatia cu Comisia Europeana;
 • asigurarea indrumarii strategice pentru dezvoltarea functiilor si politicilor in sistemul de achizitii publice in legatura directa cu piata, in baza unor consultari periodice cu partenerii externi si cu societatea civila.

Comitetul stabileste actiunile prioritare in vederea indeplinirii atributiilor sale. De asemenea, Comitetul:

 • analizeaza periodic evolutia gradului de indeplinire a actiunilor prioritare si decide asupra masurilor corective;
 • analizeaza periodic evolutia gradului de indeplinire a obiectivelor asumate prin Strategia nationala in domeniul achizitiilor publice, precum si motivele/cauzele eventualelor decalaje.

COMPONENTA COMITETULUI

Componenta Comitetului este prevazuta in Anexa nr. 1 a Deciziei si include urmatoarele institutii:

 • Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP);
 • Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR);
 • Cancelaria Primului-Ministru (CPM);
 • Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC);
 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP);
 • Ministerul Economiei, Comertului si Turismului (MECT);
 • Ministerul Finantelor Publice (MFP);
 • Ministerul Fondurilor Europene (MFE);
 • Ministerul Justitiei (MJ);
 • Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Pe lista institutiilor cu caracter de invitati permanenti la lucrarile Comitetului redata in Anexa nr. 2 la Decizie sunt incluse urmatoarele institutii:

 • Curtea de Conturi a Romaniei (CCR);
 • Autoritatea de Audit (AA);
 • Consiliul Concurentei (CC);
 • Agentia Nationala de Integritate (ANI);
 • Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Participarea la sedintele Comitetului este permisa si reprezentantilor altor entitati publice, in calitate de invitati.

Conducerea Comitetului este asigurata de ministrul finantelor publice, care poate delega aceasta atributie presedintelui ANAP. ANAP va asigura, de asemenea, secretariatul tehnic al Comitetului.

Suportul tehnic necesar in vederea indeplinirii atributiilor sale este asigurat de grupul de lucru la nivel tehnic format din experti tehnici ai ministerelor, organelor de specialitate si institutiilor administratiei publice centrale care fac parte din Comitet, si ai institutiilor ai caror reprezentanti au calitatea de invitati.

FUNCTIONAREA COMITETULUI

Comitetul isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, intrunindu-se trimestrial si ori de cate ori este necesar.

La nivelul Comitetului vor fi adoptate, prin consens, hotarari obligatorii pentru ministerele, organele de specialitate si institutiile administratiei publice centrale care fac parte din Comitet. In cazul in care nu se obtine consensul privind masurile propuse, prim-ministrul va decide in conditiile legii.

Similar articles

A new functionality in SEAP allowing publication of all amendments to contracts/framework agreements (Text in Romanian)

Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a publicat la data de 19 ianuarie 2021 Notificarea cu privire la operationalizarea in cadrul SEAP a facilitatilor tehnice care sa permita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 114/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice in legatura cu obligatia de transparenta a modificarilor contractelor …

Read article