In M.Of. nr. 117 din data de 13 februarie 2015 a fost publicata Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 2/2015 privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj privind stabilirea taxei judiciare de timbru in cazul plangerii impotriva hotararilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in aplicarea art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

I.C.C.J. a admis recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj si a stabilit ca, in ceea ce priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de C.N.S.C. se taxeaza cu 50% din suma prevazuta la art. 28717 alin. (2), respectiv 2 lei.

Solutionarea recursului in interesul legii a avut la baza lamurirea caracterul evaluabil sau neevaluabil in bani al plangerii formulate la instanta judecatoreasca, impotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Potrivit I.C.C.J., in aceasta etapa a procedurii de achizitie publica, premergatoare incheierii si executarii contractului de achizitie publica, este aplicabila ipoteza reglementata de dispozitiile art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 referitoare la cererile neevaluabile in bani.

Rationamentul instantei supreme a avut la baza urmatoarele argumente:

  • controlul administrativ – jurisdictional realizat de C.N.S.C. vizeaza legalitatea si regularitatea operatiunilor efectuate in procedura de achizitie publica, pana la atribuirea si semnarea contractului de achizitie publica;
  • in situatia in care C.N.S.C. a fost sesizat cu o contestatie, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului, astfel cum rezulta din prevederile art. 2563 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006;
  • in aceasta etapa, contestatia adresata C.N.S.C. vizeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica prevazute de art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, care au caracter administrativ si dau nastere unor raporturi juridice specifice in cadrul carora contestatorul invoca incalcarea drepturilor si intereselor sale legitime decurgand din conduita autoritatii contractante;
  • in cadrul procedurilor de atribuire, intre contestator si autoritatea contractanta nu sunt stabilite raporturi contractuale, de natura a genera cereri in baza si in executarea contractului, care sa atraga obligatia de plata a taxei la valoare in sensul art. 28717 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006;
  • in cadrul procedurii de atribuire, conform datelor publicate de autoritatea contractanta in S.E.A.P., contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat are doar o valoare estimata, care nu este corespunzatoare valorii finale consemnate in contractul ce urmeaza a fi incheiat dupa finalizarea procedurii de atribuire;
  • ipoteza reglementata de alin. (1) al art. 28717 din O.U.G. nr. 34/2006, in care taxa se calculeaza la valoare, are ca premisa necesara existenta unui contract, deja incheiat si aflat in derulare, iar ca premisa subsecventa eventuala, existenta unui prejudiciu cauzat in cursul executarii contractului; in opinia I.C.C.J., abia in aceasta etapa, caracterizata de existenta unor raporturi juridice bilaterale nascute si derulate in baza contractului de achizitie publica, cererea introdusa la instanta judecatoreasca vizeaza un contract de achizitie publica sau repararea prejudiciului cauzat si este evaluabila in bani, taxa urmand a fi determinata in functie de criteriile prevazute de textul de lege mentionat.

Nu in ultimul rand, I.C.C.J. arata ca in situatia in care, odata cu plangerea impotriva deciziei pronuntate de C.N.S.C., partea formuleaza si capete de cerere vizand contractele aflate in sfera de aplicare a ordonantei de urgenta si/sau repararea prejudiciului, in aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere, dupa cum acesta este sau nu evaluabil in bani, respectiv: (i) o taxa fixa determinata potrivit art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, pentru capatul de cerere avand ca obiect plangerea impotriva deciziei C.N.S.C.; (ii) o taxa calculata la valoare, potrivit art. 28717 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru capetele de cerere avand ca obiect contractele aflate in sfera de aplicare a ordonantei si/sau repararea prejudiciului cauzat.

Similar articles

Approval of the general framework of concession contracts for the natural gas distribution (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 284 din data de 15 aprilie 2019 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, continutul-cadru al caietului de sarcini (Hotararea). Cadrul general privind regimul juridic al contractelor …

Read article

The impact of the increase of the minimum wage in constructions for projects financed through POR (Text in Romanian)

La data de 8 martie 2019, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal – bugetare, modificarea si …

Read article