In M.Of. nr. 497 din data de 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 160/2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.

In conformitate cu legea astfel adoptata, se instituie posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate al acestora asupra intregii suprafete de teren agricol detinute in anul 1945.

In acest scop, unitatile administrativ-teritoriale pot formula cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, respectiv de la data de 22 iulie 2010.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article