In M.Of. nr. 497 din data de 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 160/2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997.

In conformitate cu legea astfel adoptata, se instituie posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate al acestora asupra intregii suprafete de teren agricol detinute in anul 1945.

In acest scop, unitatile administrativ-teritoriale pot formula cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, respectiv de la data de 22 iulie 2010.

Similar articles

STS becomes a qualified certification supplier for electronic signature (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 281 din data de 3 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr.¬†455/2001¬†privind semnatura electronica. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a fost astfel desemnat sa furnizeze servicii de certificare calificata exclusiv catre personalul autorizat din cadrul institutiilor si autoritatilor publice. Aceasta masura a fost …

Read article