Servicii

Oferim servicii juridice profesioniste si competitive in toate ariile de interes pentru companii, precum: achizitii publice, parteneriate public private, litigii, arbitraj, contracte sau dreptul muncii

Consultanta juridica

VASS Lawyers este o casa de avocatura specializata in avocatura de business si recunoscuta pe plan international pentru expertiza deosebita privind serviciile de consultanta juridica in achizitii publice si parteneriate public private:

* consultanta juridica generala cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice si a PPP-urilor, analiza documentatiilor de atribuire si identificarea eventualelor incalcari ale legislatiei nationale sau comunitare

* consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare

* asistenta si reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a instantelor judecatoresti cu privire la eventualele contestatii si plangeri

* consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica si parteneriat public-privat.