Parteneriat public privat

Parteneriatul public-privat reprezinta o forma de cooperare intre autoritatile publice si mediul de afaceri, in scopul asigurarii finantarii, constructiei, renovarii, managementului, intretinerii unei infrastructuri sau furnizarii unui serviciu.

Parteneriatul public privat este o solutie adoptata de majoritatea statelor membre UE pentru dezvoltarea infrastructurii, constructia de scoli, spitale sau inchisori, dar si pentru prestarea serviciilor sociale sau de securitate.

Criza economica a facut ca parteneriatele public-private sa devina o varianta de finantare din ce in ce mai interesanta a proiectelor publice.

Cum functioneaza un parteneriat public privat?

In urma organizarii unei proceduri de atribuire, partenerul public si investitorul privat incheie un contract pe o perioada determinata. In baza acestui contract, se infiinteaza o companie de proiect care se organizeaza si functioneaza ca o societate comerciala al carei capital social este detinut de catre partenerul public si investitorul privat. Compania de proiect gestioneaza toate etapele de derulare a contractului de PPP, iar la finalizarea contractului, bunul realizat prin contractul de PPP este transferat cu titlu gratuit partenerului public.

Prin contractul de parteneriat public-privat, companiei de proiect i se permite sa perceapa tarife corespunzatoare pentru utilizarea de catre terti a bunului public pentru o perioada stabilita, investitorul putand astfel sa isi recupereze investitia si sa realizeze profit.

Contractul de parteneriat public privat

Partile contractului de parteneriat public-privat sunt investitoriul privat si partenerul public. Investitorul privat este orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat.

Regulile generale obligatorii care se iau  in considerare pe parcursul derularii unui contract de parteneriat public-privat sunt:

  • partenerii colaboreaza in mod obligatoriu  in baza unor  raporturi contractuale;
  • diviziunea responsabilitatilor, a valorii de finantare  si a riscurilor sunt convenite prin contract;
  • pe parcursul derularii unui contract de parteneriat public-privat, drepturile  si obligatiile corelative ale partenerilor  nu pot fi cesionate;
  • bunurile ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pot fi considerate nonactive, conform reglementarilor contabile, nationale  si europene  in vigoare,  in functie de modalitatea de repartitie a riscurilor in cadrul proiectului; aceeasi regula se aplica corespunzator si fluxurilor de numerar ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;
  • pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat,  activele implicate  in proiect sunt clasificate ca nonactive si nu vor fi  inregistrate  in situatia financiara trimestriala si anuala a partenerului public implicat; pe perioada de derulare a contractului de parteneriat public-privat,  aceste active vor fi  inregistrate  in balanta de verificare  si situatia financiara anuala ale companiei de proiect, cu respectarea prevederilor Legii

Proiecte de parteneriat public privat

Printre cele mai importante realizari in domeniul parteneriatelor public-private (PPP) ale casei noastre de avocatura, enumeram:

Incheiere contracte de parteneriat public privat

Acordarea de asistenta juridica unei importante companii activand in domeniul serviciilor postale cu privire la incheierea mai multor contracte de parteneriat public-privat institutional

Parteneriat public privat in domeniul energiei

Asistenta juridica in legatura cu infiintarea unui parteneriat public-privat institutional de catre o companie importanta din domeniul energiei

Parteneriat public privat in domeniul cadastrului si proprietatii imobiliare

Asistenta juridica in legatura cu infiintarea unui parteneriat public-privat institutional de catre o agentie din domeniul cadastrului si proprietatii imobiliare