Achizitii publice, PPP & PFI

April 20 2018
Modificari aduse legii privind parteneriatul public-privat

April 20 2018
Conditiile contractuale aplicabile obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

show all

April 17 2018
Impactul noilor prevederi fiscale privind salarizarea muncii asupra achizitiilor publice

April 3 2018
Noi reguli privind functia de control ex ante exercitata de ANAP

January 18 2018
Noi modificari aduse legii privind achizitiile sectoriale

January 10 2018
Noi modificari aduse legii privind remediile si caile de atac in materia achizitiilor publice/sectoriale/concesiunilor

January 9 2018
Noi modificari aduse legii privind concesiunile

January 8 2018
Noi modificari aduse legii privind achizitiile publice

December 21 2017
Cum vor efectua achizitiile parteneriatele care beneficiaza de finantare europeana, norvegiana sau elvetiana

October 24 2017
A fost desemnata unitatea de achizitii centralizata pentru ambulante

October 19 2017
Documentatia de atribuire standard privind achizitia de produse biocide a fost modificata

August 21 2017
Modificarea contractelor de achizitie publica

July 19 2017
Instructiune ANAP privind modalitatea de formulare si indeplinire a cerintelor privind experienta similara

July 11 2017
Noutati privind modificarea contractelor de achizitie publica si a contractelor sectoriale

January 10 2017
Noua Lege a Achizitiilor Publice (Clasice)

May 29 2016
Noua lege de remedii in achizitii publice/sectoriale si concesiuni

March 20 2016
Noutati privind modificarea contractului de achizitie publica

March 9 2016
O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006

February 17 2016
O noua modificare a normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006

November 12 2015
Plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia este respinsa, a fost declarata neconstitutionala

October 26 2015
A fost infiintat comitetul interministerial pentru achizitii publice

September 23 2015
Organizarea si functionarea agentiei nationale pentru achizitii publice

September 18 2015
Clarificari privind institutia tertului sustinator

September 14 2015
A fost numit presedintele agentiei nationale pentru achizitii publice

May 27 2015
ANRMAP si UCVAP se desfiinteaza. Agentia Nationala pentru Achizitii Publice preia atributiile acestora

March 25 2015
Plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de C.N.S.C. se taxeaza cu 2 lei

March 22 2015
Noutati privind suportarea de la bugetul de stat a corectiilor financiare aplicate pentru incalcarea legislatiei achizitiilor publice

March 18 2015
Curtea Constitutionala confirma neconstitutionalitatea retinerii ope legis a garantiei de buna conduita de catre autoritatea contractanta

February 4 2015
Noi reglementari privind activitatea departamentului pentru investitii straine si parteneriat public-privat

November 7 2014
Facturarea electronica in achizitii publice

October 20 2014
Legea privind eficienta energetica

July 14 2014
Institutiile ce (nu) vor face parte din comitetul interministerial care va transpune in legislatia nationala noile directive din domeniul achizitiilor publice

July 1 2014
O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006. Contestatorii trebuie sa constituie o garantie de buna conduita

May 8 2014
Se pot depune in cadrul procedurilor de achizitie publica si certificate constatatoare emise de catre O.N.R.C. in forma electronica

April 23 2014
Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice

April 23 2014
A.N.R.M.A.P. a lansat „Pachetul informativ destinat consultantilor nationali care activeaza in domeniul achizitiilor publice pentru proiecte finantate din instrumente structurale”

April 16 2014
Reguli noi cu privire la asigurarea transparentei procedurilor de atribuire organizate de ministerul transporturilor

January 8 2014
O noua modificare a pragurilor din O.U.G. nr. 34/2006

December 9 2013
Noi reguli privind atribuirea si monitorizarea contractelor de achizitie publica de catre C.N.A.D.N.R.

November 28 2013
Instructiuni privind plata echipamentelor si a materialelor, in cadrul contractelor de lucrari finantate in POR, POS Mediu si POS Transport

October 28 2013
Procedurile de atribuire a contractelor de achizitii de catre beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

October 6 2013
A.N.R.M.A.P modifica fisa de date a achizitiei

September 30 2013
Corectiile financiare aplicate institutiilor publice locale pentru abaterile din domeniul achizitiilor publice vor fi suportate de la bugetul de stat

September 25 2013
Principalele riscuri din domeniul achizitiilor publice si verificarea procedurilor de catre autoritatile de management

September 9 2013
A.N.R.M.A.P. a stabilit reguli noi cu privire la impunerea criteriilor de calificare privind personalul

August 1 2013
ANRMAP stabileste modelul standard de documentatie de atribuire pentru serviciile de transport aerian

July 22 2013
Notificarea ANRMAP cu privire la aplicarea procentului de diverse si neprevazute

July 4 2013
Au fost aprobate contractele-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti

July 4 2013
Ministerul Sanatatii publica lista de achizitii centralizate pentru medicamente, echipament medical si servicii pentru parcul auto

July 2 2013
O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006. Pragul pentru achizitii directe a crescut la 30.000 euro pentru bunuri si servicii si la 100.000 euro pentru lucrari

July 2 2013
Ministerul Sanatatii publica lista de achizitii centralizate pentru medicamente, echipament medical si servicii pentru parcul auto

June 6 2013
Termene de plata maxime pentru contractele de achizitie publica si contractele intre profesionisti

May 20 2013
Stingerea obligatiilor de plata restante ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale operatorilor economici

May 10 2013
Noi termene pentru finalizarea evaluarii candidaturilor/ofertelor

May 7 2013
Transportatorii aerieni sunt exceptati de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006

April 26 2013
Reguli mai stricte cu privire la conflictul de interese in HG nr. 925/2006

March 26 2013
O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006, odata cu intrarea in vigoare a Noului Cod de procedura civila

March 6 2013
Masuri pentru reducerea unor arierate din economie

February 26 2013
S-a modificat termenul pentru rambursarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013

February 4 2013
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine va coordona proiectele de PPP

January 8 2013
O noua modificare a OUG nr. 34/2006

October 17 2012
Noi prevederi cu privire la autorizarea lucrarilor de constructii

July 10 2012
Modele standardizate de documentatii de atribuire pentru implementarea proiectelor din domeniul infrastructurii de mediu

June 30 2012
Noi ghiduri privind achizitia de echipamente de birou si echipamente si servicii pentru iluminatul public

June 18 2012
Curtea Constitutionala confirma posibilitatea introducerii contestatiei in materia achizitiilor publice si direct la instanta de judecata

June 11 2012
A.N.R.M.A.P. clarifica notiunea conflictului de interese si stabileste noi obligatii in sarcina autoritatilor contractante si a ofertantilor

June 6 2012
Constituirea Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice

May 28 2012
A.N.R.M.A.P. instituie un regim mai strict privind clarificarile la documentatia de atribuire

May 7 2012
UCVAP verifica toate procedurile de negociere fara publicare prealabila organizate pentru atribuirea contractelor finantate din instrumente structurale

April 27 2012
Autoritatile contractante au obligatia de a notifica A.N.R.M.A.P. cu privire la incheierea contractului de achizitie publica/acordului-cadru

April 4 2012
Contractele de achizitie publica se vor semna in 7 zile calendaristice

March 4 2012
Conditiile contractuale speciale FIDIC in domeniul infrastructurii de transport feroviar

March 1 2012
Conditiile contractuale speciale FIDIC in domeniul infrastructurii de transport cu metroul

February 20 2012
A fost adoptata ordonanta privind achizitiile publice in domeniile apararii si securitatii

February 16 2012
Legea parteneriatului public-privat, aliniata la cerintele europene

January 24 2012
Noi reguli pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

January 10 2012
O noua modificare a pragurilor din O.U.G. nr. 34/2006

December 18 2011
C.N.S.C. are un nou regulament de organizare si functionare

December 15 2011
O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006. Criteriile de calificare si selectie nu mai pot fi modificate pe parcursul procedurii de atribuire

December 12 2011
Cum se aplica legislatia U.E. privind achizitiile publice in cazul raporturilor dintre autoritatile contractante?

November 28 2011
Normele metodologice privind parteneriatul public-privat (PPP) au fost modificate in mod substantial

November 19 2011
Contractantii care constituie garantia de buna executie prin retineri succesive trebuie sa isi deschida cont la Trezorerie

November 9 2011
A.N.R.M.A.P. aduce clarificari cu privire la modul de formulare a criteriilor de calificare si selectie

October 24 2011
A.N.R.M.A.P. clarifica definitia contractelor sectoriale

October 17 2011
Noile norme in baza carora U.C.V.A.P. verifica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica

August 25 2011
Competenta in derularea procedurilor de achizitii publice pentru MAI

August 23 2011
A.N.R.M.A.P. dobandeste atributii de control ex-ante in achizitii publice

August 20 2011
Se pregateste un nou manual operational privind activitatea U.C.V.A.P.

May 3 2011
Conditiile speciale FIDIC pentru investitiile din infrastructura rutiera de transport de interes national

March 25 2011
Modificari privind organizarea si functionarea A.N.R.M.A.P.

December 20 2010
OUG nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

November 4 2010
Legea parteneriatului public-privat

October 22 2010
Certificatul de participare la licitatii

October 4 2010
Achizitii publice pentru cardurile nationale de asigurari sociale de sanatate

August 25 2010
Noi standarde de cost pentru drumuri judetene si sisteme de alimentare cu apa

August 17 2010
Compensarea obligatiilor de plata intre unitati administrativ-teritoriale si operatori economici

August 2 2010
MDRT va atribui contractele aferente programului de reabilitare si modernizare a 10.000 km drumuri de interes judetean si local

August 2 2010
Modificarea regulilor aplicabile concesiunii serviciului de distributie a gazelor naturale

July 29 2010
Incheierea de catre MMP a acordului-cadru pentru consultanta juridica

July 14 2010
O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006

June 16 2010
Abrogarea Ordinului nr. 183/2006 privind contractul de publicitate media

June 6 2010
Achizitia de servicii hoteliere si de restaurant

June 3 2010
Standardele de cost privind obiectivele de investitii finantate din fonduri publice

April 21 2010
Atribuirea contractelor de furnizare a fructelor in scoli

April 14 2010
Concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului

March 15 2010
Numarul contractelor atribuite prin mijloace electronice se va dubla in 2010

March 15 2010
Modificarea pragurilor din O.U.G. nr. 34/2006

March 12 2010
Operatiunile compensatorii privind contractele de achizitii pentru nevoi de aparare

March 12 2010
Modificarea pragurilor din O.U.G. nr. 34/2006

January 14 2010
Modificarea pragurilor din O.U.G. nr. 34/2006

December 22 2009
Achizitia de produse si servicii de catre Ministerul Administratiei si Internelor

December 15 2009
Modificari structurale in cadrul ANRMAP

October 28 2009
Noi facilitati in SEAP pentru operatorii economici si autoritatile contractante

October 19 2009
Noi praguri, obligatii si sanctiuni referitoare la verificarea procedurilor de atribuire

August 26 2009
Procedura privind exceptarea unor contracte sectoriale de la aplicarea O.U.G. nr. 34/2006

August 25 2009
Modificari privind supravegherea atribuirii contractelor publice

August 5 2009
Modificarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006

July 31 2009
Infiintarea Consiliului pentru Rationalizarea Cheltuielilor Publice

July 17 2009
Noi reglementari privind supravegherea modului de atribuire a contractelor publice

July 13 2009
Ghidul privind concesiunile de lucrari publice si servicii

June 30 2009
Accelerarea platilor catre subcontractori

June 25 2009
O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006

June 11 2009
Respingerea unor modificari privind verificarea aspectelor procedurale in domeniul achizitiilor publice

May 29 2009
Abrogarea Ordinului privind conditiile contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari

May 8 2009
Abrogarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica

May 7 2009
Incheierea acordului-cadru pentru achizitia dreptului de utilizare de produse software

April 23 2009
Modificari privind atribuirea contractelor prin mijloace electronice

March 24 2009
Modificarea O.U.G. nr. 34/2006

January 28 2009
Criza, motiv de urgenta pentru accelerarea licitatiei restranse

December 18 2008
Listele autoritatilor contractante

December 2 2008
Modificarea O.U.G. nr. 34/2006

Concurenta si ajutoare de stat

September 28 2017
Noul regulament privind concentrarile economice

August 2 2017
Recuperarea prejudiciului cauzat prin fapte anticoncurentiale

show all

September 1 2015
Principalele modificari aduse Legii Concurentei

August 19 2015
Modificari cu privire la programul operational pentru pescuit 2007-2013

August 12 2015
Masuri pentru stimularea operatorilor economici din domeniul audiovizual

July 20 2015
Sanctiuni mai dure pentru practicile de concurenta neloiala

June 18 2015
Noutati privind conditiile si criteriile de aplicare a politicii de clementa

April 1 2015
Modificarea procedurilor nationale in domeniul ajutorului de stat si concurentei

March 10 2015
Depunerea cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU

March 2 2015
Noutati privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale

March 2 2015
Modele de documente pentru Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

December 18 2014
Au fost adoptate normele metodologice privind programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

November 19 2014
S-a lansat programul „Prima Masina”

November 13 2014
Ajutoare de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie

November 4 2014
Contestarea deciziei Consiliului Concurentei nu mai suspenda achitarea amenzii

October 20 2014
Noi obligatii si sanctiuni pentru contractantii din cadrul proiectelor finantate prin POS Transport

August 27 2014
Modificari importante ale legii privind combaterea concurentei neloiale

July 1 2014
Modificarea Legii concurentei

December 5 2013
Modificari privind acordarea ajutorului de minimis pentru IMM

July 29 2013
Reguli noi pentru combaterea publicitatii inselatoare si comparative

July 15 2012
Compensarea partiala a dobanzii platite de catre firme la creditele in lei

April 23 2012
Analiza si avizarea solicitarilor de emitere de garantii de stat sau de acordare de subimprumuturi de catre Ministerul Finantelor Publice

March 22 2012
Schema de ajutor de minimis pentru operatiunea dedicata polilor de competitivitate

March 7 2012
Procedura de acordare a subventiilor pentru creditele agricole contractate de producatorii agricoli

December 6 2011
Noi reguli privind desfasurarea audierilor in cadrul Consiliului Concurentei si adoptarea deciziilor

August 6 2011
Mai multi investitori vor beneficia de ajutoare de stat in cadrul schemei privind dezvoltarea economica durabila

August 4 2011
Manualul de operare pentru programul “Schema de granturi mici”

August 6 2010
Mai multi investitori vor beneficia de ajutoare de stat in cadrul schemei privind dezvoltarea economica durabila

July 29 2010
Modificarea Legii concurentei

October 16 2009
Consiliul Concurentei recompenseaza cooperarea operatorilor economici

July 23 2009
Salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate

July 22 2009
Evaluarea ajutoarelor regionale pentru proiectele mari de investitii

June 17 2009
Noutati privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri

March 26 2009
Aplicarea legislatiei in domeniul ajutoarelor de stat de catre instantele nationale

February 4 2009
Ghidul ajutoarelor de stat pentru IMM-uri

Litigii si arbitraj

August 18 2017
Investirea cu formula executorie a biletului la ordin

October 10 2015
ICCJ clarifica regimul juridic al gazelor de sist

show all

Relatii de munca

December 8 2017
Cresterea de 31,03% a salariului de baza minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2018 nu constituie o crestere proportionala a salariului net

September 29 2017
Normele metodologice privind detasarea salariatilor pe teritoriul Romaniei

show all

August 25 2017
Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

August 21 2017
Noi obligatii importante si sanctiuni substantiale pentru munca nedeclarata

January 27 2017
Salariul de baza minim brut pe tara creste cu 16%

October 22 2015
Modificarea reglementarii in materia detasarii transfrontaliere

July 13 2015
Angajatorii nu vor mai putea suspenda contractele individuale de munca ale salariatilor impotriva carora formuleaza plangeri penale

June 26 2015
O noua majorare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

June 23 2015
Noi norme pentru aplicarea legislatiei referitoare la activitatea zilierilor

January 29 2015
O noua modificare a Codului muncii

November 21 2013
O noua modificare a clasificarii ocupatiilor din Romania

January 29 2013
Cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata

March 29 2012
Noile reglementari privind autorizarea si functionarea agentilor de munca temporara

March 20 2012
O noua modificare a Clasificarii ocupatiilor din Romania

March 11 2012
Indexarea valorii nominale a tichetelor de masa

July 13 2010
Noile ocupatii din Romania

April 29 2010
Modificari privind stabilirea pensiei

March 12 2010
Noi facilitati pentru angajarea somerilor

February 26 2010
Noi masuri de protectie sociala pentru anul 2010

February 23 2010
Valoarea tichetului de masa pentru semestrul I al anului 2010

February 10 2010
Registrul general de evidenta a salariatilor

December 22 2009
Instructiuni privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale

December 22 2009
Masuri de reducere a cheltuielilor publice

November 20 2009
Regim contraventional mai sever pentru angajatori

November 18 2009
Salarizarea personalului bugetar

April 1 2009
Masuri sociale pentru persoanele afectate de criza economica

Societati, Fuziuni & Achizitii

April 20 2018
Prelungirea prerogativelor reprezentarii administratorului societatii pe actiunii al carui mandat a expirat

September 16 2014
Scutirea de impozit a profitului reinvestit in echipamente tehnologice noi

show all

September 15 2014
Noile reglementari in materia stimularii antreprenorilor debutanti

November 21 2013
Noul cod al insolventei este neconstitutional

October 20 2013
Noul cod al insolventei

February 18 2013
„Societatile comerciale” devin „societati”

July 4 2012
Procedura de solicitare si emitere a adeverintei si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

March 26 2012
S-a modificat Legea nr. 31/1990. Reguli noi privind procedurile de fuziune si divizare a societatilor comerciale

February 27 2012
Eficientizarea procedurii de inregistrare a sediului social

August 5 2011
Procedura insolventei se va deschide pentru creante de peste 45.000 lei

September 9 2010
Contestarea proceselor-verbale de control ale Garzii Financiare

August 12 2010
Noi obligatii pentru companiile de inchirieri auto

August 11 2010
Obligatia inscrierii in Registrul operatorilor economici intracomunitari

August 5 2010
Procedura insolventei se va deschide pentru creante de peste 45.000 lei

August 3 2010
Infiintarea Comitetului consultativ pentru dezvoltarea IMM-urilor

July 30 2010
Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru sediul social

July 13 2010
Cesiunea partilor sociale opereaza de la data expirarii unui termen de 30 de zile

June 8 2010
Profesia de registrator comercial se infiinteaza in septembrie 2010

March 30 2010
Societatile aflate in insolventa vor fi sanctionate contraventional

February 26 2010
Restructurarea Registrului Comertului

January 13 2010
Cererile de inregistrare in registrul comertului nu mai sunt de competenta judecatorilor

December 22 2009
Salvgardarea intreprinderilor aflate in dificultate

June 4 2009
Stabilirea in Romania a prestatorilor de servicii din statele membre UE