In M.Of. nr. 506 din data de 8 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 97/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri (denumita in continuare “Legea”).

Legea modifica inclusiv titlul actului emis de Guvern, noua denumire fiind Ordonanta de Urgenta pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri.

Celelalte modificari si completari vizeaza, in principal, aspecte precum:

  • varsta limita;
  • obligatiile intreprinzatorului;
  • extinderea unor termene.

VARSTA LIMITA

Legea abroga prevederile cu privire la limita de varsta impusa de reglementarea anterioara, singura conditie in acest sens fiind existenta capacitatii juridice depline de exercitiu dobandite la majorat.

Astfel, pot beneficia de acest ajutor economic si intreprinzatorii cu varste de peste 35 de ani, cu conditia ca acestia sa fie debutanti in afaceri.

OBLIGATIILE INTREPRINZATORULUI

Noua reglementare mentioneaza expres obligatia de angajare a cel putin 2 salariati cu norma intreaga si pe durata nedeterminata, de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute de actul normativ, pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri.

Este de mentionat ca aceasta noua obligatie privind angajarea cu norma intreaga se aplica numai intreprinderilor nou infiintate dupa intrarea in vigoare a Legii.

EXTINDEREA UNOR TERMENE

In cazul cesionarii partilor sociale, termenul de 15 zile lucratoare in cuprinsul caruia trebuie depusa declaratia pe propria raspundere la Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (denumit in continuare „O.T.I.M.M.C.”) se mareste la 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cesionarii.

De la 15 la 30 de zile lucratoare se mareste si termenul de depunere a declaratiilor necesare in situatia in care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant este supusa reorganizarii prin fuziune sau divizare.

Tot la 30 de zile lucratoare este extins si termenul in care intreprinzatorul trebuie sa notifice in scris O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social cu privire la infiintare, in vederea luarii in evidenta.

Similar articles

State aid for the digitalisation of SMES (Text in Romanian)

In M.Of. nr. 756 din data de 19 august 2020 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020 (Programul national de digitalizare). Actul normativ stabileste conditiile de punere in aplicare a Programului national de digitalizare si vizeaza …

Read article